— Jeg har stor forståelse for at folk blir urolige når slikt skjer. Vi vil se på ytterligere tiltak for å øke trygghetsfølelsen for beboerne i området, sier sjefen for ordensavdelingen ved Bergen politidistrikt, Harald Antun.Han ønsker å innkalle berørte parter til et møte for å diskutere hva som kan gjøres. - Avtalte å slå ham ned En 17-åring og en 19-åring er pågrepet og siktet etter det brutale overfallet på 65-årige Lars Høyvik. Tenåringene visste at Høyvik var blind, og nettopp derfor prøvde de å rane ham. På forhånd hadde ungdommene avtalt at den største og sterkeste av dem skulle slå 65-åringen rett ned når han åpnet døren. I årevis har blinde beboere som bor i samme boligblokken på Landås følt seg truet av ungdomsgjenger og rusmisbrukere. De siste seks årene er seks forhold fra boligblokken blitt anmeldt. Overfallet av Høyvik er det mest alvorlige. Forum Video som ligger i samme hus, har anmeldt 27 forhold i samme periode. Dette omfatter både berusede personer i lokalene, skadeverk, naskeri og innbrudd. Satser på heroin og vold Bergen politidistrikt har ressurser til bare ett nærpoliti, og dette er nå lokalisert til Løvstakken bydel. Politidistriktet prioriterer prosjekter som bekjempelse av heroin, hjemmevold og gatevold. - Det er ikke slik at nærpoliti automatisk løser problemene. Etter at nærpolitiet på Landås ble lagt ned i 1999, har politiet ofte hatt patruljering i området og har oppsøkt problemområder, blant annet Forum Video. Vi har en god dialog med beboere og næringsdrivende, og har ikke registrert økt kriminalitet eller mer ordensforstyrrelser i området etter nedleggingen, sier Antun. - Flytter ikke Sjefen for ordensavdelingen avviser at det er intern uenighet i politiet om nærpolitiet bør tilbake til Landås. - Det er ikke uenighet i ledelsen om dette. Det har ikke vært diskutert å overføre ressurser fra Løvstakken til Landås. At enkeltpersoner innen politiet ikke deler ledelsens syn på dette, er både naturlig sunt, sier Harald Antun. - Ledelsen i politiet mener at nærpolitiet bør være i Løvstakken bydel. Dersom situasjonen er en annen om noen år, kan nærpolitiet bli flyttet. Men til nå har dette ikke vært noe tema, sier lederen ved ordensavdelingen i Bergen politidistrikt.