— Jeg har bedt om at alle slike oppdrag skal registreres. Vi må forsøke å få oversikt over ressursbruken, sier Arne Rønnestad, fungerende fagsjef ved ordensavdelingen.

Rønnestad har i dag ikke oversikt over hvor mye tid og penger politiet bruker på transport av psykiatriske pasienter. Det eneste han er sikker på er at det blir mer og mer.

— De siste årene har det skjedd en ansvarsforskyvning. I psykiatrien mangler man tydeligvis midler til å ta seg av pasientene.

Transportoppdragene kommer oftest i helger og på kvelds- og nattetid, i tidsrommene politiet er dårligst bemannet.

— Slike oppdrag tar lang tid. Betjentene kan bruke timer på å få pasienten med seg til Legevakten. Der må de stille seg i kø som alle andre.

Det er ingen hemmelighet at Hordaland politidistrikt sliter med knappe ressurser. Arve Rønnestad mener det er pasientene som får lide.

— Ofte ber de pårørende oss om å komme i sivilt.

De vil helst at bilen skal parkeres langt unna pasientens bolig. Dessverre har vi ikke ressurser til å oppfylle slike ønsker.

— Harald Andersen mener politiet ikke er kvalifisert til å utføre slike oppdrag. Er du enig med ham i det?

— Politiet er trent til å roe ned personer som er ute av kontroll. Det gjør vi hver eneste helg.

Det er imidlertid stor forskjell på en beruset person og en psykiatrisk pasient. Vi prøver i det lengste å unngå å bruke makt overfor syke mennesker, men i noen tilfeller har vi ikke annet valg. Det er selvfølgelig uheldig, sier Rønnestad.