Politiet slår imidlertid fast at raskere respons ikke kunnet reddet livet til noen av de drepte. Årsaken er at alle tre var døde før den første meldingen kom inn til AMK-sentralen på ettermiddagen 4. november.

Det kommer frem i politiets gjennomgang, som er offentliggjort på politi.no.

Kun én på sentralen

Politimesteren tar blant annet selvkritikk for at bemanningen på operasjonssentralen var for lav. Da den første meldingen kom klokken 17.31, var det bare én person på jobb på sentralen. Den andre operatøren var opptatt med oppgaver i arresten.

Dermed ble operasjonsleder sittende alene på sentralen i 17 minutter etter at politiet fikk den første meldingen fra åstedet. Operatøren i arresten hadde ikke med seg sambandsutstyr.

Normal bemanning kunne blant annet bidratt til at patruljen fra Lærdal hadde valgt en raskene kjørerute, slår gjennomgangen fast.

Endrer rutiner

Politimester Ronny Iden sier politidistriktet har endret rutiner på flere punkter for å lære av feilene.

— For det første skal vi innrette oss slik at det aldri er kun én person på operasjonssentralen. Som et midlertidig tiltak har vi nå tre på vakt, slik at det er to igjen hvis en av dem har oppgaver i arresten. Den som utfører oppgaver i arresten skal ha med seg sambandsutstyr, sier Iden.

Han finner ingen grunn til å kritisere Lærdal-patruljen for valg av kjørerute. Etter drapene har politiet målt opp begge distansene, og kommet til at den valgte ruten over Filefjell er 39 kilometer lengre enn riksvei 53 via Årdal.

Kjørte omvei

— I etterpåklokskapens lys kan vi nok slå fast at det ville lønnet seg å kjøre om Årdal. Men jeg vil ikke kritisere patruljen for veivalget. De tok en avgjørelse der og da. Jeg registrerer at AMK hadde kontakt med veitrafikksentralen og fikk bekreftet at ruten om Årdal var åpen. Med sterkere bemanning på operasjonssentralen kunne patruljen fått støtte til å velge beste rute, sier Iden.

Han tar også selvkritikk fordi det har vært uklart om patruljene skal ha våpen i bilene, såkalt fremskutt lagring, i situasjoner der bare én av mannskapene er våpengodkjent.

Patruljen som rykket ut hadde ikke med seg våpen, nettopp av denne grunnen.

- Hva er grunnen til at det har vært usikkerhet om instruksen?

— Det har oppstått en uklarhet som ikke er fanget opp på overordnet nivå. Det er mitt ansvar å skape arenaer der slik usikkerhet kan ryddes av veien. Det har jeg ikke lykkes med, sier Iden.

For dårlig informasjon

Som bt.no tidligere har skrevet, har Politidirektoratet skjerpet inn rutinene på dette punktet etter trippeldrapet.

Rapporten slår også fast at de pårørende burde vært bedre ivaretatt.

«Pårørendekontakten i Sogn hadde innledningsvis for mange andre oppgaver i tillegg til oppgaven som pårørendekontakt. Dette medførte at struktur og informasjonsflyt til de pårørendes familier den første tiden ikke var tilfredsstillende», heter det.

Utsatte transporten

Sørsudaneren som er siktet for drapene, skulle egentlig vært pågrepet og satt på et fly fra Sogndal til Oslo 1. november. I rapporten kommer det frem at transporten ble utsatt to ganger. Den planlagte pågripelsen 4. november ble utsatt fordi det var planlagt en annen transport samme dag. Flyselskapet Widerøe vil ikke ta imot mer enn én utvist på flyet av gangen.

Politiets utlendingsenhet besluttet til slutt at transporten skulle skje 5. november. Ifølge rapporten etterforsker politiet fortsatt om mannen kan ha visst at han skulle sendes ut.