– På generelt grunnlag kan jeg si at informasjonsflyten i politiet har vært for dårlig og sviktende. Jeg har for lite kunnskap om Lommemann-saken til å si noe om det også gjelder den. Det vil være naturlig for Spesialenheten for politisaker å se nærmere på dette, sier Nilsen til NRK.

Spesialenheten har fått oversendt dokumentene i saken og vil i løpet av få dager avgjøre om saken skal etterforskes. Tidligere i dag ble det klart at Spesialenheten skal etterforske mulige lekkasjer til VG i forkant av pågripelsen.

– Jeg har forståelse for at pårørende og offer er frustrerte. Selve kritikken mot etterforskningen er det vanskelig å mene noe om fordi vi ikke har konkrete saksopplysninger, sier han.

Over 170 tips

Politiet har mottatt i overkant av 170 tips om den såkalte lommemannen, opplyser politiadvokat Jorid Kile Berg ved Follo politikammer.

– Vi er veldig glad for den responsen vi hatt fått, etter at vi oppfordret folk om å komme med tips dersom de mener de kan belyse saken ytterligere, sier Jorid Kile Berg.

Les også: 20 spørsmål om Lommemann-glippene

Etterforskerne har så langt ikke dannet seg noe bilde av hvorfra i Norge de mange tipsene er kommet fra.

– Det er vanskelig å gi en full karakteristikk av alle tipsene, men de inneholder opplysninger både i forhold til den konkrete siktede, og tips om overgrep der det ennå er uvisst hvilken gjerningsperson det dreier seg om, sier Berg.

– Møysommelig arbeid

– Men nå begynner vi det møysommelig arbeidet med å katalogisere tipsene og systematisere dem mot hverandre og de øvrige informasjoner vi har i saken, sier Berg.

– Det ligger i kortene at på grunn av sakens kompleksitet vil vi om tre uker be tingretten om ytterligere fire ukers varetekt av siktede, sier politiadvokat Jorid Kile Berg.

Se også: Alt om Lommemann-saken

SVIKTENDE: - På generelt grunnlag kan jeg si at informasjonsflyten i politiet har vært for dårlig og sviktende. Det vil være naturlig for Spesialenheten for politisaker å se nærmere på dette, sier politimester John Reider Nilsen i Hordaland politidistrikt. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN
OVER 170 TIPS: Politiet har mottatt i overkant av 170 tips om den såkalte Lommemannen, opplyser politiadvokat Jorid Kile Berg ved Follo politikammer.
Cornelius Poppe, Scanpix