På grunn av høy luftforurensning i går og i dag, satt byrådet i formiddag i møte med fylkeskommunen, politiet og Statens vegvesen for å diskutere krisetiltak. Politikerne vil vente med datokjøring, og innfører ingen nye tiltak nå.

— Det eneste nye «tiltaket» etter dagens møte, er strengere politi, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

Nå er vi nødt til å bruke litt pisk.

Jens Kleppe, politiet

Ingen bøter så langt

Til tross for flere perioder med helsefarlig luft, har ikke politiet skrevet ut en eneste bot for ulovlig kjøring i sambruksfelt eller unødvendig tomgangskjøring. Og det er ikke fordi det mangler syndere.

— Vi har observert en del ulovlig bruk, men vanligvis bøtelegger vi ikke fra dag én, sier Jens Kleppe, fungerende leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Vi forsøker å være rettledende i startfasen, for vi vet at det tar tid før ting faller på plass. Vi ønsker heller ikke å bøtelegge over en lav sko.

- Men det er det slutt på nå?

— Ja, nå er vi nødt til å bruke litt pisk. Vi vet at ting kommer lettere på plass da, og dette er et av områdene der vi kan gjøre noe for å bedre luftkvaliteten. Vi vil bidra med vårt, sier han.

Flere tusen i bot

Budskapet fra politiet er altså «no more Mr. Nice Guy» — fremover må du kjøre lovlig, ellers vanker det bot. Både tiden som har gått etter at tiltakene ble innført og den omfattende medieomtalen gjør at bilistene ikke lenger har noen unnskyldning, mener Kleppe.

— Nå er det på tide å skjerpe seg. Vi skal ha kontroller denne uken, og vi kommer til å skrive ut bøter, sier han.

Å kjøre i sambruksfeltet uten å være minst to personer i bilen, betyr en bot på 4200 kroner. For unødvendig tomgangskjøring vil boten ligge mellom 3000 og 5000 kroner.

— Folk kan regne med strengere håndheving av begge forhold. Og det finnes mye som er bedre å bruke pengene på enn bøter.

Har du syndet i sambruksfeltet? Diskuter saken i kommentarfeltet.