I fjor døde 23 mennesker på veiene i Hordaland — det høyeste tallet på mange år. Samme år gikk tallet på trafikkontroller ned med en tredjedel fra året før.

 • Det er ganske dramatisk. Det er klart at færre kontroller fører til dårligere trafikksikkerhet, sier Inge Nordstrønen, trafikkoordinator i Hordaland politidistrikt.

Gjemt bak et skur på Bryggen venter politibetjent Rune Krey tålmodig. Videokameraet i bilen er stilt inn mot fotgjengerovergangen - klar til å filme bevis mot dem som glemmer de mykeste trafikantene.


Les også: Trygler om mer politi | Nedgang også for UP

Femti meter nærmere Fisketorget praier Stig Ottestad inn de glemske.

— Vi prøver å være forskjellige plasser. Du skal oppleve at det er en viss risiko for å bli tatt, sier Ottestad.

Lite prikkbelastning

Hordaland politidistrikt hadde som mål å kontrollere 100.000 bilførere i året som gikk.

I virkeligheten ble det annerledes:

 • 70.000 kontrollerte førere, 30.000 mindre enn året før.
 • Det ble beslaglagt 182 færre førerkort. I 2007 var det 784 hordalandsbilister som mistet lappen i politikontroll - på grunn av råkjøring, rus eller andre forhold. I fjor ble tallet 602. Nedgangen skyldes særlig at færre blir tatt for de groveste fartsovertedelsene.
 • Antallet bøter er gått ned med en tredjedel. Det samme har gebyrer, for eksempel å kjøre uten sikkerhetsbelte.
 • Fotoboksene samler mer støv enn vanlig. Boksene har kontrollert nær 20 prosent færre bilister på landsplan. Også i Hordaland er det en mindre nedgang i antall vedtatte forelegg.
 • Politiet har også tildelt færre prikker. Ved årsskiftet var 13 personer i Hordaland fratatt førerkortet på grunn av mange prikker - mot 16 året før.
 • Vi har tatt færre farlige bilister enn vi ville gjort med et mer normalt nivå på kontrollaktiviteten, sier Nordstrønen.

Venter på nye lasere

 • Hvorfor kommer denne drastiske nedgangen i kontroller?
 • Sant å si vet jeg ikke helt. Det er i hvert fall ingen villet utvikling. Men at bemanningskrisen i politiet har sitt å si, det er jeg ganske overbevist om, sier Nordanger.

Det samme mener Jens A. Kleppe, førstebetjent ved trafikkseksjonen i Bergen sentrum. Også her hadde de nedgang i kontrollaktiviteten i 2008.

 • Bemanningskrise og overtidsnekt har gjort 2008 til et vanskelig år. Det har vært vanskelig å få tak i folk, vi har gått med redusert bemanning og måttet bidra med folk til patruljeoppgaver. Oppgaver som tidligere kunne løses av andre politifolk på overtid, for eksempel eskorte av farlig transport, måtte i fjor løses av våre egne.

Kleppe peker på at politiet fortsatt venter på nye lasere til fartsmåling. I mellomtiden bruker de utstyr med en del teknisk svikt. Dessuten har opplæringsoppgaver, blant annet innføring av nytt tjenestevåpen, tatt tid.

Tre mindre på jobb

Ivar Sindre Hellene, leder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, er ikke i tvil om at det er for få politifolk som gjør at kontrollene ble sjeldnere enn planlagt.

 • Det er beklagelig at vi ikke får kontrollert mange nok kjøretøy. Dette er resultatet av manglende ressurser.

Trafikkseksjonen i Bergen sentrum har i 2008 slitt med tre færre tjenestemenn enn de skulle.

— Samtidig har det vært flere trafikkulykker. Da blir det færre igjen til å ta kontroller ute på gaten. Dette henger sammen, sier Hellene.

 • Med de aksjonene som er blitt gjennomført, har dere ikke selv medvirket til færre kontroller?
 • Nei, det er budsjettene som gjør at det er færre.

Trenger vi flere trafikkontroller? Si din mening!

Rune Sævig