Begrepet «ruskjører» i Politidirektoratets statistikk omfatter kjøring både i alkoholrus og rus på andre stoffer. Mens antall fyllekjørere har holdt seg noenlunde likt de siste ti årene, har antall personer som kjører i ulike former for narkorus, økt kraftig. I 2002 ble nesten like mange tatt for kjøring i narkorus som fyllekjøring. Da ble totalt 8534 mennesker tatt for kjøring i påvirket tilstand, en oppgang på om lag 1000 ruskjørere på fem år. Men i fjor snudde denne trenden.

1200 færre på to år

— Det er tatt om lag 1200 færre narkosjåfører på to år, får BT opplyst hos Folkehelseinstituttet.

Tall fra Hordaland politidistrikt samsvarer med tallene fra hele landet. Fra 1999 frem til 2002 steg tallet på ruskjørere i Hordaland fra 685 til 814. I 2003 sank tallet på personer som ble dømt for kjøring i påvirket tilstand, til 667 personer.

- Bør forske på årsaken

— Hvorfor kommer denne nedgangen?

— Jeg vet egentlig ikke hvorfor. Vi har ikke hatt færre kontroller enn før, verken på fart eller rus. Det ville være horribelt om vi skulle la være å ta en utvidet prøve dersom vi har mistanke om ruspåvirkning (en utvidet blodprøve må tas for å avsløre andre rusmidler enn alkohol, red. anm.). Noen burde forske på hvorfor denne nedgangen er kommet, det ville være vel anvendte penger, sier trafikkoordinator Inge Nordstrønen i Hordaland Politidistrikt til Bergens Tidende.

Tas færre utvidete prøver

— Det er vanskelig å gi en god forklaring på dette. Det kan være en kombinasjon av at det tas færre utvidete blodprøver, og en endring i atferdsmønsteret. Jeg tror ikke at folk er blitt mer edruelig enn før, sier distriktsleder Leon Nordanger i Utrykningspolitiet til BT.

Ruset i ettermiddagsrushet

Politiet er helt avhengig av tips fra folk for å knipe ruskjørere.

— Vi må kontrollere svært mange for å ta en ruskjører. Husk på at den typiske ruskjører kjører hjem fra jobben i ettermiddagsrushet. Han sliter med rusproblemer, ruser seg på jobb og kjører hjem når det er flest biler på veien, sier Nordanger. Han ber folk være observant på arbeidskolleger som en tror eller vet har rusproblemer. - Hjelp dem, og hindre dem i å kjøre ruset ut på veiene, ber Leon Nordanger.