19 naboer av Nygårdsparken mener seg utsatt for ulovlig helseskade som følge av problemene, som BT meldte nylig.

Beboere fortalte om angst, søvnløshet og stress som følge av narkomanes trakassering og forsøpling. To av beboerne har legeerklæring på at situasjonen har gjort dem syk.

I et brev til Helsevernetaten i Bergen kommune krevde advokat Halfdan Mellbye på vegne av beboerne at det gripes inn overfor de narkomane i Nygårdsparken. Mellbye mener dagens situasjon utgjør en helsefare for naboene, og at den derfor er et brudd på kommunehelsetjenesteloven.

Nå har politimester Ragnar L. Auglend delt sitt syn på saken i et brev til beboerne.

«Politiet har ikke på svært mange år hatt så stor oppmerksomhet mot Nygårdsparken som i 2009. Samtidig skal jeg være den første til å innrømme at vi skulle vært der oftere, men den ressursmessige skinnfellen har ikke strukket lenger,» skriver politimesteren.

Brevet kan du lese i sin helhet her.

Hva synes du om forholdene i og rundt Nygårdsparken? Si din mening i feltet under!