Statens vegvesen har siden 2000 ønsket å innføre et såkalt sambruksfelt på nordre innfartsåre mellom Åsane senter og NHH i Sandviken. Den nye ordningen ville delt motorveien inn i to felt hver vei, hvorav det høyre var øremerket kollektivtrafikken og privatbiler med to eller flere personer. Resten av trafikken måtte holdt seg i venstre fil.

Flere feltskifter

Liknende prosjekter har vært prøvd ut i både Trondheim og Kristiansand. Nå sto Bergen for tur. Etter planen skulle de nye skiltene være på plass i september. Men nå har politiet satt ned foten og stoppet hele prosjektet av hensyn til trafikksikkerheten.

— En SINTEF-rapport har konkludert med at sambruksfelt vil gi en økning i antall feltskifter, noe som kan føre til flere ulykker, forklarer politioverbetjent Arvid Ask, leder for trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon.

Vegvesenet mener sambruksfeltet vil gi lettere fremkommelighet for kollektivtrafikken, samt føre til bedre utnyttelse av kjørefeltene på motorveien. Samtidig skulle omleggingen fungere som en slags belønning for miljøbevisste bilister som tar med seg passasjerer til og fra sentrum.

Negativ høringsrunde

Den argumentasjonen kjøper ikke politiet.

— Politiet er nødt til å sette trafikksikkerhet høyest. Vi syns ikke det er forsvarlig å eksperimentere med trafikksikkerheten på et sted hvor gjennomsnittshastigheten ligger rundt 90 km/t, sier Ask.

Over ti instanser har uttalt seg, og tilbakemeldingene var bare unntaksvis utelukkende positive. Norges Automobil-Forbund (NAF) er blant dem som reagerte sterkest.

— Det er helt på trynet når man prøver å tvinge folk over i kollektivtrafikken ved å kutte et kjørefelt på en vei som bilistene har betalt på siden 1986. Vi er ikke motstandere av at flere tar bussen, men dette er helt feil måte å gjøre det på, sier markedskoordinator Stein Edvard Seim i NAF.