I dag er det nøyaktig én måned siden eierselskapet bak Era restaurant og bar gikk konkurs. Etter konkursen fortsatte Tom Pedersen og Geir Hove driften på Era i et nytt restaurantselskap.

Nå viser det seg at de to urettmessig kan ha brukt varer fra dette spritlageret i den nye restaurantdriften helt siden konkursen 1. februar. Derfor fikk advokat og bostyrer Eivind Pundsnes politiets hjelp til å plombere alkohollageret til Era restaurant fredag for halvannen uke siden.

Flere hundre tusen kroner

For at Tom Pedersen og Geir Hoves nye selskap skal kunne bruke dette spritlageret, må det finnes en salgsavtale mellom det nye og det gamle selskapet. En slik finnes ikke, ifølge Pundsnes.

Dersom alkohollageret tilhører konkursboet, kan det ikke røres av andre, heller ikke av det nye selskapet som driver restauranten Era i dag. Det er snakk om øl, vin og sprit for flere hundre tusen kroner.

— Det er et lager for en stor restaurant, understreker Pundsnes.

Eierne Geir Hove og Tom Pedersen samtykket til at varelageret ble plombert av politiet, uten at det betyr at de er enige i avgjørelsen. Overfor BT ønsker ingen av de to å si noe om avstengningen.

— Restaurantgreiene har jeg ingenting med å gjøre, og jeg kjenner ikke til dette, hevder Pedersen.

Ansatte sagt opp

Eivind Pundsnes har i sin behandling funnet noen penger på en konto, og han håper å få inn de pengene som en tidligere ansatt har stukket av med. Vedkommende sitter fortsatt fengslet i Frankrike, og han skal ha tatt med seg rundt en halv million kroner.

De totale kravene i konkursboet er på 12 millioner kroner. I tillegg kommer lønnskrav for 62 ansatte som er blitt sagt opp, og som ikke fikk lønn i januar og februar.

— Disse kravene må håndteres i forhold til Lønnsgarantifondet. Foreløpig har jeg ikke fått inn alle kravene, sier Pundsnes.