Karen Røyse Kiellands stykke skildrer den ikke ukjente rånekulturen. Teatersjef Terje Lyngstads kongstanke er å fremføre stykket, med ekte biler i søndre del av Førde sentrum våren 2009.

— Naboer, næringsliv, Vegvesenet og kommunen var kjempepositive til prosjektet. Men politiet sa nei, forteller Terje Lyngstad til bt.no.

Han så på informasjonsmøtet med politiet nærmest som en formalitet. Men manusnedfelt børning, spinning, svidd gummi og annen bilakrobatikk ble for sterk kost.

— Jeg så på dette som en ren orienteringssak. Men lensmann Kjell Fonn var skeptisk og vi ble bedt om å sende en søknad om godkjenning. Den fikk vi avslag på i desember. Vi har sendt en klage til politdirektoratet.

— I hvilken grad ønsker dere å endre innholdet i stykke for å innfri politiets krav?

— Jeg kan ikke se for meg at vi firer på noe. Stykket handler om å vise frem deler av råneklturen. Vi kan ikke lage en lightversjon av dette, svarer Lyngstad.

Lensmann i Førde og Naustad Kjell Fonn henviser til politimester i Sogn og Fjordane Johan Brekke. bt.no har ikke kommet i kontakt med ham, med Brekke har tidligere begrunnet avslaget slik overfor Firda:

— Eg tvilar ikkje på intensjonane til Sogn og Fjordane Teater, men eg trur det er ein fare for at fleire vil la seg lokke av rånekulturen etter ei slik framsyning.

- HINDRER YTRINGSFRIHET: Teatersjef Terje Lyngstads er oppgitt over politiets innstilling.