— Jeg trodde ikke dette var mulig. Politiet hadde jo fått nummer både på båt og motor, sier Hansen til BT.

Nå har han fått en skriftlig beklagelse fra lensmannen i Fjell og Sund med tilbud om erstatning på 5000 kroner. Hansen er ikke fornøyd. Får han ikke båten tilbake, mener han lensmannen bør betale mer.

— Hvilken båt får man for 5000 kroner? Jeg godtar at båten var i dårlig forfatning da den ble funnet, men det var skader vi selv kunne utbedret, mener båteieren.

Noterte feil nummer

Det hele startet i juni for tre år siden. Båten ble stjålet fra kaien på Bjorøy.

Hansen meldte fra til politiet og ga dem kopi av det såkalte securemark-nummeret. Dermed burde det være enkelt å finne båten igjen i de aktuelle registrene.

Få dager senere får Fjell og Sund lensmannskontor melding om at det er funnet en båt drivende i sjøen ved Høgøy. Politimannen som reiste for å se på båten, noterte ned nummeret på motoren. Men selv om båten var identisk med den Hansen hadde meldt stjålet få dager før, var det ingen som koblet den mot båtfunnet. Da politimannen i tillegg greide å notere feil nummer, ble ikke eieren funnet. Båten ble derfor registrert som hittegods.

Daværende lensmann i Fjell og Sund avtalte med mannen som fant båten at han skulle ta hånd om den.

Solgt for 100-lapp

Slik lå båten i ett år, uten at politiet greide å finne frem til eieren. Da besluttet den samme lensmannen å selge båten underhånden for 100 kroner.

— Det var en fornuftig pris. Mannen hadde oppbevart båten på eiendommen sin i ett år. Skulle vi leid lagerplass til den, ville det kostet oss mye mer enn båtens tekniske verdi, sier nåværende lensmann, John Reidar Nilsen i Fjell og Sund.

Han beklager likevel behandlingen Hansen har fått.

— Det ble ikke gjort godt nok arbeid fra vår side i denne saken. Jeg har derfor fått taksert båten. Etter at finneren hadde gjort noen utbedringer, ble verdien satt til 2000 kroner. Derfor synes jeg at tilbudet vårt om 5000 kroner er godt, sier Nilsen.

— Han som eide båten sier at han kunne utbedret flere av manglene selv, og at han umulig kan skaffe seg en tilsvarende båt for 5000 kroner?

— Jeg har forståelse for at båten har en større bruksverdi enn pengene vi tilbyr, men dette er vårt siste tilbud, sier Nilsen.

Vil skjerpe rutiner

— Hva gjør du for at dette ikke skal skje igjen?

— Vi må sørge for å gjøre grundigere registreringer og søk i registrene når båter blir funnet, sier Nilsen.

Han synes ikke det er grunn til å kritisere forgjengeren for å ha solgt båten for 100 kroner.

— Han hadde som sagt oppbevart båten i ett år, og den var i dårlig forfatning.

Å gjøre om båtsalget er ikke aktuelt. Den har fått sin nye, rettmessige eier, slår lensmannen fast.

Mannen som fortsatt vil eie båten, er ikke imponert over svarene han får.

— Dersom det er så tilfeldig og skal så lite til for at en båt kan skifte eier, har jeg mistet litt av tilliten til systemet. Jeg synes de som har gjort feilen bør betale en skikkelig erstatning, sier Hansen.

Han tror likevel han bare må godta de 5000 kronene han er lovet.

— Men nå som jeg står frem i avisen, mister jeg vel dem også, humrer han.

Den eneste som er fornøyd med hele båtaffæren er Steinars sønn, Krister. Han har fått flunkende ny båt. Som er både større og raskere.