Bergen by har en av Europas største, åpne omsetningsarenaer for narkotika. Nå skal politiet for alvor ryste det stadig voksende narkomiljøet i Nygårdsparken.

En narkoaksjon har vært under planlegging i lang tid. Over nyttår planlegger bergenspolitiet å slå til i det som vil bli en av de største såkalte uroaksjonene noensinne i vestlandshovedstaden.

Store politistyrker vil rykke inn i parken med to hovedmål for øyet: å beslaglegge narkotika og pågripe selgere.Aksjonen er rettet spesielt mot selgere, men også brukere vil bli innbrakt, etter det BT vet.

Ta storfiskene

Politiet har planlagt å gjennomføre flere lignende aksjoner etter hverandre.

Politistasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon vil verken bekrefte eller avkrefte at en slik aksjon er på trappene.

- Jeg vil ikke kommentere politiets konkrete planer verken i parken eller andre steder, sier han.

På generelt grunnlag sier han at politiet den siste tiden har hatt små aksjoner i Nygårdsparken nesten daglig, så sant de har hatt mulighet.

— Hensikten har vært å holde trykket oppe i parken. Målet har hele tiden vært å ta de største fiskene, de som selger mest narkotika.

Etter det BT vet, vil de rundt 60 politistudentene som har sin praksis i Hordaland politidistrikt også bli involvert i narkoaksjonene. Det er i så fall første gang at politiet i Hordaland benytter seg av så mange studenter i én og samme aksjon.

— Generelt så kan jeg si at politistudenter, i opplæringsøyemed, blir brukt i all slags type tjeneste, uten at jeg vil kommentere akkurat det du spør om. Uansett hvilke oppgaver studentene blir brukt til er de alltid sammen med erfarne veiledere, sier Valland.

2011 ligger an til å bli et av de verste årene for overdoser i Bergen. Frem til slutten av oktober hadde 22 personer omkommet i Bergen av en overdose. Siden år 2000 har det vært mellom 11 og 32 overdosedødsfall årlig. Bare to år siden den gang har vært verre enn 2011.

Møter kritikk

Leder Marte Mjøs Persen (Ap) i helse- og sosialkomiteen i bystyret er ikke like overbevist om at en større politiaksjon er veien å gå for å redusere det åpenlyse salget av narkotika i Nygårdsparken.

- Jeg kan ikke støtte en slik aksjon uten at vi har gode hjelpetiltak på plass. Å få bukt med problemene i og rundt Nygårdsparken er en viktig sak, ja. Men vi må ha alternativer på plass før vi man tyr til maktmidler som å rydde parken, sier Mjøs Persen, og trekker frem sprøyterom for narkomane som prioritet nummer én.

Der har byrådet forsømt seg, mener hun.

- Nå må byrådet komme med et hasteforslag om sprøyterom. Og det må skje før politirådet møtes i desember og før politiet gjennomfører en slik aksjon. Det handler om å redde liv, og det handler om verdighet, sier Mjøs Persen.

Norge er blant landene med aller flest dødsfall som følge av overdoser. Fire ganger så mange dør i overdoser sammenlignet med gjennomsnittet i EU, slik BT fortalte i går. Sammenligningen er laget av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Ber om hjelp

I Oslo har politiet gjennomført flere store, kontroversielle aksjoner rettet mot narkotikamiljøet i sentrum. For to år siden leide kommunen inn vektere som skulle patruljere langs Akerselva for å få slutt på narkotikaomsetningen der. Politiet har også hatt hyppige aksjoner for å sprenge miljøet på Plata.

Nå følger altså bergenspolitiet etter. Men Olav Valland er opptatt av å få frem at politiets innsats alene ikke vil være nok til å gjøre narkotikamiljøet mindre.

— Politiet er en viktig brikke når det gjelder å slå ned på kriminalitet, men det må andre kluter til også. Vi må ha mer forebygging, oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere. Det viser erfaringer fra andre, store europeiske byer, sier Valland.

- Har det blitt mer utrygt i og rundt Nygårdsparken?

- Det vil jeg ikke si. Vi ser at det er en viss kriminalitet, men den skjer stort sett mellom rusbrukerne. Men det er ikke belegg for å si at det har blitt mer utrygt for folk flest som bruker den delen av parken hvor rusmisbrukerne ikke oppholder seg, sier Valland.

Hva mener du om politiaksjonen?