Polititjenestemennene oppsøkte flere utesteder der Bergen Vaktvesen er engasjert for å ta seg av vaktholdet. Nattklubben Metro skal ha vært ett av dem. Men også andre serveringssteder med vakter som ikke er til tilknyttet dette vaktselskapet, fikk besøk av politiets kontrollører.

Politiets hovedoppgave var å kontrollere hvem som ble brukt som vakter. Regelverket sier at dørvaktene skal bære synlig legitimasjon. En del utesteder er dessuten pålagt å holde seg med vakter politiet har godkjent. Lørdagsnattens kontroller handlet om å sjekke om begge disse kravene ble fulgt. Vaktene ble avkrevd legitimasjon.

— Jeg ønsker ikke å kommentere hva som kom ut av undersøkelsene før hvert enkelt utested er blitt orientert om det. Formålet var også å kartlegge hvordan situasjonen er i dørvaktbransjen, sier Øyvind Tenold, som er leder for forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt. Politiinspektøren varsler flere slike uanmeldte kontrollbesøk i tiden som kommer. Politiet har i tillegg bedt om navnelister over de ansatte, og også om annen konkret informasjon fra Bergen Vaktvesen.

— Vi har gitt selskapet en forholdsvis kort frist til å komme med disse opplysningene. Når disse foreligger, vil vi benytte de mulighetene som finnes for å sjekke vaktene selskapet benytter. Alt dette blir en del av grunnlaget vårt når vi skal vurdere om Bergen Vaktvesen skal få bevilling til å fortsette med vaktvirksomheten sin, sier politiinspektør Øyvind Tenold.