I en reol bak etterforskningsleder Håvard Aksnes på hans kontor i Drøbak er en hyllerad fylt med pappesker med påskriften «aktuelle personer».

– Det er de som er sjekket ut av saken, omtrent 700 personer, sier Aksnes.

I hyllen over ligger hauger med papirer i plastmapper. Her er de om lag 485 mennene som etterforskerne fortsatt jobber med å sjekke.

– Vi vet veldig mye om «Lommemannen» , men ikke hvem han er, sier Aksnes, som er politioverbetjent i Kripos.

Prioriterer kandidater

Bare den siste uken har over 20 nye alibikandidater havnet på politiets liste over aktuelle personer.

Mennene på listen oppfyller ett eller flere av politiets kriterier:

  • Personen er nevnt i forbindelse med en konkret sak
  • Personen er navngitt i et interessant tips.
  • Personen har tidligere vært involvert i, dømt for eller mistenkt i en sedelighetssak som gjør ham interessant i Lommemann-saken.
  • Personen dukker opp på et av stedene der Lommemannen har vært.
  • Personen passer godt til profilen etterforskerne jobber med.

– Hvis en person passer inn i flere av disse kategoriene, blir vedkommende prioritert for sjekking, forklarer Aksnes.

Innkalles til avhør

Etterforskerne sjekker først mennene opp mot forskjellige registre for å se om de kan utelukkes.

– Vi kontrollerer for eksempel om personen satt i fengsel på noen av tidspunktene vi vet Lommemannen var aktiv. Gjorde han det, er det ikke ham, forklarer Aksnes.

Hvis en person ikke kan sjekkes ut ved hjelp av tilgjengelige opplysninger, blir han kalt inn til avhør. Hvis etterforskerne fortsatt er i tvil etter avhøret, ber de om en DNA-prøve. Så langt har nær hundre menn fått denne forespørselen.

– De aller fleste samtykker. Når noen sier nei, må vi begynne å avhøre folk rundt dem, for å kartlegge om de for eksempel har vært på jobb på tidspunkter lommemannen var aktiv, sier Aksnes.

Noen DNA-prøver ligger fortsatt til analyse hos Rettsmedisinsk institutt, men så langt har ikke etterforskerne fått svaret de venter på.

– Vi har hatt flere som har «vært» Lommemannen i våre øyne, men så har det vist seg at det ikke var ham likevel, sier Aksnes.

Den dagen etterforskerne virkelig finner ham, vil det imidlertid ikke være noen tvil. De sitter nemlig med fem like DNA-profiler, fra fem forskjellige overgrep mot barn.

– Aktiv siden 80-tallet

Blant mennene som har avgitt DNA, er også flere fra bergensområdet, hvor etterforskerne tror Lommemannen begikk sine første overgrep. Den gang gikk han under tilnavnet «Bandasjemannen».

Politiet tror nå at overgriperen har vært aktiv siden 80-tallet, og har så langt registrert 200 saker som de mener kan knyttes til Lommemannen.

355 barn har vært utsatt for det politiet mener er samme gjerningsmann. De fleste av dem har opplevd overgrep eller forsøk på overgrep, mens andre er blitt satt til å holde vakt mens han har forgrepet seg på vennene deres.

Har sett etterlikninger

– Hvor sikre er dere på at samme person står bak alle disse sakene?

– Det er mange saker vi har valgt bort, fordi de ikke stemmer med Lommemannens atferd. Han er ganske lett gjenkjennelig på det han gjør og sier. Skulle det være en eller annen slenger som ikke er ham, forstyrrer det oss ikke. Vi leter etter han med den riktige DNA-profilen, sier Aksnes.

Politiet har sett enkelte tilfeller der andre har forsøkt å kopiere Lommemannens fremgangsmåte.

– Men det er ikke noe problem, for du ser det med en gang. Det er selvfølgelig mulig at flere overgripere kan ha utviklet samme modus uavhengig av hverandre. Men de små særegenhetene, detaljene er unike. De vil vi ikke si for mye om, nettopp for å kunne fastslå hvem som er Lommemannen, sier Aksnes.

Les også: Politiet graver i gamle saker i Bergen

MYE ARBEID: Over I Lommemann-etterforskernes hovedkvarter på Drøbak lensmannskontor samles, systematiseres og undersøkes all ny informasjon i det store puslespillet. Alle saker overgriperen mistenkes for å stå bak, plasseres i en tidslinje på veggen. - Vi er snart tomme for vegg, sier etterforskningsleder Håvard Aksnes. Han vil nå at etterforskere stasjoneres i Bergen, for å finne punktet der serieforbryteren oppsto.
Bjelland, Håvard
Bjelland, Håvard