Nesten tre år etter at selskapet ba om polititillatelse, har svaret kommet fra Hordaland politidistrikt: Bergen Vaktvesen får blankt avslag på søknaden om å drive vaktvirksomhet.

Årsaken er at politiet mener selskapet holder tilbake opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

— Umulig å vurdere

— Søkeren har ikke vært villig til å fremskaffe den dokumentasjonen vi har bedt om, og saken er derfor ikke tilstrekkelig opplyst, sier politiinspektør Øyvind Tenold.

Striden bunner i politiets mistanke om at dørvakter fra Bergen Vaktvesen har arbeidet ved utesteder uten nødvendig godkjenning. Politiet krevde derfor kopi av lønnsregnskap, for å få oversikt over hvor dørvaktene hadde arbeidet.

Det ville ikke selskapet gi fra seg, og begrunnet det med hensynet til personvernet.

«Politiet har liten forståelse for søkers manglende vilje til å gi slike opplysninger det anmodes om, særlig hensett til sakens viktighet for søker», skriver Tenold i avslaget.

Han mener holdningen til Bergen Vaktvesen har gjort det umulig for politiet å vurdere om selskapet er skikket eller ikke.

Selskapets advokat, John Christian Elden, står på sitt, og mener politiet ikke har krav på opplysningene.

- Kaos i utelivsbransjen

— Jeg tar ikke avslaget så tungt. Jeg er sikker på at dette vedtaket ikke blir stående, sier Elden, som har klaget til Politidirektoratet. Selskapet får fortsette virksomheten mens klagen er til behandling.

— Dere risikerer at selskapet går dukken fordi dere ikke vil gi fra dere disse opplysningene. Hvorfor?

— Politiet må dokumentere at de har hjemmel for å be om lønnsregnskapene. Det har de ennå ikke gjort. Uansett handler dette om snøen som falt i fjor. Det er ingen som har påstått at det er noe galt i selskapet i dag.

Elden mener politiet setter jobbene til 125 ansatte i fare ved å avslå søknaden.

— Dersom vedtaket blir stående vil det føre til et kaos i utelivsbransjen som politiet selv ikke har kapasitet til å håndtere. Dette blir garantert ikke godt mottatt i ordenspolitiet. Enten må man stenge utestedene eller godta at det ikke står vakter i dørene, sier Elden.

Ryddesjau

BT trykket i desember 2002 en artikkelserie om at en rekke daværende og tidligere ansatte i Bergen Vaktvesen var dømt for vold, narkotika og vinningskriminalitet. Like etter de første artiklene kom det en strøm av søknader om politigodkjenning av dørvakter i selskapet.

Siden da har selskapet gjort mye for å rydde opp, og gjennomstrømmingen av ansatte har vært stor.

Frem til BTs artikler sto på trykk, manglet hele 21 av 59 vakter godkjenning.

Over halvparten av dem som var registrert som ansatte i arbeidstakerregisteret i november 2002, sluttet i løpet av de to neste årene. Over halvparten av dem som sluttet har på ett eller annet tidspunkt vært under politietterforskning, og fem av dem er tidligere straffedømt. Samtidig ble over 40 nye personer ansatt i 2003 og 2004.

Selskapet har også byttet ut store deler av styret. Ett av de nye styremedlemmene er løytnant Yvonn Andreassen, leder for Nettverk for kvinnelig befal i Bergen. Advokat Elden er blitt nestformann.

Nå kan det likevel være kroken på døren for selskapet - til tross for ryddesjauen.

Daglig leder og styreformann Tor Arne Hammer i Bergen Vaktvesen ønsker ikke å svare på spørsmål fra Bergens Tidende.