«Retten sitter igjen med en følelse av at politiet kan ha blandet notatene når anmeldelsen ble skrevet», heter det i dommen fra Midhordland tingrett.

Retten slår fast at rot med uttalelser fra to ulike kilder er en del av det «uklare bildet av bevisene som fører til at tiltalte frifinnes».

Og dermed frifant de 43-åringen, som har lang erfaring fra politiets ordenstjeneste, og fra ulike forsvarsteknikker.

I februar fikk politimannen en bot på 10.000 kroner for å ha slått en mann med knyttet neve rett i øret. Offeret skal ha gått rett i gulvet, før han ble kastet på dør. Politimannen vedtok ikke boten. Dermed havnet saken i retten.

Bakgrunnen er en hendelse i oktober i fjor, i en kommune utenfor Bergen. Politimannen var hjemme med sin samboer, da mannen dukket opp som en ubuden gjest. Vedkommende var en bekjent av politimannens samboer.

Gjesten avslo tilbud om mat, men sa ja takk til frembudt alkohol. Stemningen skal ha vært upåklagelig. Helt til gjesten akte seg nærmere den eneste kvinnen i rommet og la armene rundt henne.

Voldsepisoden fant sted like etterpå uten at vitner så slåssingen. De to mennene er ikke enige om hvem som begynte. Retten mener det taler sterkt imot 43-åringen at han samme natt overfor politiet benektet hele hendelsen.

Ifølge retten bygger politiets anmeldelse på uttalelser fra samboeren den samme natten. Hun skal ha oppgitt at hennes samboer slo og sparket uprovosert. I retten nektet hun for slike utsagn. Derimot kom det frem i rettssaken at den fornærmedes datter har sagt noe slikt. Og dermed mistenker tingretten politiet for å ha rotet med papirene.

— Retten er kritisk til at politiet selv har skapt forvirring om dette som er helt sentralt, skriver dommeren.

Retten går videre langt i å hevde at uttalelser fra politimannens samboer og den fornærmedes datter er forbyttet. Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Hordaland politidistrikt var aktor i saken, men vil ikke kommentere dommen før han har lest den. Han vil heller ikke kommentere at retten er kritisk til politiets arbeid.

— Jeg må lese dommen i sammenheng, og se premissene, sier Mevatne, som krevde at 43-åringen ble dømt.