• Skjenkepolitikken i Bergen er helt feilslått. Flere skjenkesteder og lengre åpningstider har økt vold, sier divisjonsleder i politiet, Bengt Angeltvedt.

I et halvt år har politiet undersøkt årsaken til økt helgevold i Bergen, og konklusjonen er soleklar:

— Åpningstidene er utvidet til tre og antall skjenkesteder har eksplodert. Dette fører til at folk venter lenger før de drar til sentrum og er overstadig beruset allerede før de kommer. På skjenkestedene slåss de om kundene og kvalitetskontrollen på hvem som slipper inn senkes, sier divisjonsleder i politiet, Bengt Angeltvedt.

Helgefyll og vold

Han har vært leder for et prosjekt politiet har hatt mot helgefyll og helgevold. Prosjektet har vart fra oktober i fjor til juni i år.

— Vi har styrket bemanningen i helgene og satt i gang en rekke tiltak. Disse hjelper til en viss grad, men gjør ikke noe med hovedårsaken: at folk er helt kanon allerede før de kommer på byen, sier Angeltveit.

  • Fra 2004 til 2006 har antall anmeldelser av legemskrenkelser på Torget doblet seg.
  • I løpet av de tre første månedene i år, har politiet fått inn 42 prosent flere anmeldelser av grov legemsfornæ rmelse enn i samme periode i fjor.
  • I 2003 var det 390 tilfeller av gatevold i Bergen sentrum. I 2005 var det 405 tilfeller, og i år ligger det an til å bli over 500 saker.
  • I fjor økte antall skjenkebevillinger med mer enn 10 prosent.I tillegg fjernet bystyret det såkalte «skjenketaket» som regulerte antall skjenkesteder med utvidet åpningstid.

— Det førte til en økning fra 17 til vel 50 steder med utvidet åpningstid, sier politisk rådgiver for byrådsleder Henning Warloe, Arent Kragh.

- Liberalisering

Politiet ser disse to tendensene i sammenheng, og mener volden har økt proporsjonalt med flere skjenkesteder og lengre åpningstider. Bengt Angeltvedt beskriver politiets arbeid mot volden i sentrum på denne måten:

— Om du har et badekar som tar fem liter og du heller på syv liter, kan du forsøke å tette lekkasjer så godt du kan, men det vil likevel renne over, sier Angeltvedt.

Han får også støtte fra politisk hold. Bystyrerepresentant Kjersti Toppe (Sp) er sterkt kritisk til hvordan Byrådet praktiserer reglene for skjenkebevilling.

— Skjenkesakene har Bystyret vedtatt å delegere til Byrådet. Bystyret vedtar sine regler en gang i perioden, sist gang var våren 2004. Da ble det vedtatt en liberalisering av åpningstider som flertallet i Bystyret ønsket. I tillegg tolker Byrådet reglene veldig vidt, sier Toppe.

Omfattende undersøkelser

Politiet baserer ikke sine konklusjoner bare på statistikk, de har også gjort en rekke andre undersøkelser.

— Vi har snakket med dem som bor i lysløypen i sentrum, de som driver næring der, hva som skaper frustrasjon hos folk, den fysiske utformingen av gatene, transportnæringen og de omliggende politidistriktene blant annet, sier Angeltvedt.

Politiet har brukt rundt to millioner på prosjektet. De har vært mer synlige i sentrum i helgene, vært med på nattbusser og kjørt holdningskampanjer. Av økonomiske grunner, er det ikke holde frem med disse tiltakene som i dag.

— Vi kan ikke fortsette prosjektet, fordi det ville gått ut over andre prioriterte oppgaver, sier seksjonsleder ved patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Agnar Berland.

I tillegg mener ikke politiet at det er her problemet ligger.

— Det er helt feil ende å begynne i. Nå er det på tide å kalle en spade for en spade. Opp mot 90 prosent av volden som utøves har sammenheng med rus. Det er vanskelig å snu i skjenkepolitikken, men det er viktig å påpeke at det er det som er problemet her. Nå ønsker vi at politikerne skal samarbeide med oss for å se på utviklingen, sier Angeltvedt.