Ved halv seks-tiden i går ettermiddag rykket to patruljebiler ut til MC-klubben Hog Riders lokaler i Kjøkkelvikveien 146, tidligere Waardals fabrikker.

Bakgrunnen var at politiet noen timer før hadde fått en anmodning fra byggesaksavdelingen i Bergen kommune om å håndheve et bruksforbud og stanse all bruk av bygningen.

— Vi føler oss forfulgt. Det er ingen tvil om at de ønsker å kriminalisere oss og skape frykt, sier en representant for Hog Riders.

Kommunen begrunner anmodningen i at klubben ikke har fått tillatelse til å endre bruken fra industribygg til klubblokale.

— Politiet har plombert bygget ved å skifte låser og låse dørene, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Ifølge politiinspektøren kan kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 113 med politiets hjelp kreve all videre bruk av bygningen stoppet inntil de nødvendige bruksløyver foreligger.

— Hog Riders blir nå nødt til å søke om bruksendring og kommer ikke inn i lokalene før de har fått tillatelse fra kommunen til å bruke bygget som forsamlingslokale, sier Salvesen.

Også Highwaymen kan i dag få beskjed om bruksnekt på sine lokaler.

Onsdag var byggesaksavdelingen på besøk hos MC-klubben i Hardangerveien og truet med bruksforbud.

— Vi er ikke helt ferdig med saken ennå, men regner med å få gitt en beskjed fredag eller rett over helgen, sier seksjonsleder Sissel Budal.

— Var det dere eller politiet som ville ha denne inspeksjonen?

— Jeg får svare det samme som saksbehandleren sa da han var på stedet: Det er naturlig at offentlige etater snakker sammen om ulovligheter.

— Hva reagerte dere på?

— De har gjort et butikklokale om til et forsamlingslokale, uten å søke om bruksendring, sier Budal.