Det var ved overgangsfeltet ved Esso-stasjonen at 30 demonstranter hadde stilt opp for å markere sin motstand mot den forurensede luften på og rundt Danmarks plass.

Gikk kun på grønt

Personer fra blant andre Ren luft Danmarks plass-aksjonen, Miljøpartiet de Grønne, SV og Sp var blant de fremmøtte.

Aksjonistene krysset kun veien på grønt lys og hadde med seg plakater og bannere som markerte misnøye mot dagens politiske styre av Bergen, som de mener ikke tar luftproblemene på alvor.

Det tok ikke lang tid før to politibiler med fem politifolk dukket opp.

— Det er helt greit at de kommer for å holde øye med trafikksikkerheten og se til at det ikke skjer ulykke, sier Tom Skauge (SV), som poengterer at de kun krysset gaten på grønt lys.

— Lovløs by

Han mener likevel det er symptomatisk at det er nettopp denne demonstrasjonen som blir møtt med politifolk ved Danmarks plass.

— Det understreker hvem i denne byen som får politibesøk og hvem som ikke får det. Bergen er en lovløs by.

— I fjor hadde vi luftmålinger som viste forurensingsverdier ti ganger over de lovlige grenseverdiene. Allerede ved høsten var verdiene overskredet 85 ganger.

Skauge sier politifolkene som kom var hyggelig og understreket at de bare skulle se etter om aksjonen var trafikkfarlig.

— Men jeg håper neste gang folk ikke får puste i ren luft i Bergen fører til at politifolk dukker opp på Monica Mæland sitt kontor.

Tilfeldig

— Det var helt tilfeldig at det kom så mange. Vi sendte en patrulje, men så dukket det i tillegg opp en annen patrulje som var i nærheten, sier operasjonsleder Jan Steimler i Hordaland politidistrikt.

Hva må gjøres for å bedre luften? Si din mening her.

DEMONSTRERTE: Gruppen gikk over på grønt lys for å markere sin misnøye.
ROLF ENGER