ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

Nå er mannen dømt til ubetinget fengsel i 90 dager, og en bot på 10.000 kroner.

Det hører heldigvis til sjeldenhetene at politiet pågriper bilførere med så skyhøy promille. 47-åringen tar plass høyt oppe på Bergens-politiets liste over promillister i trafikken.

Dødelig For de fleste kan en så høy promille være dødelig. Vanlige mennesker vil ikke bare ha problemer med å fote seg med en så høy promille i kroppen – de vil sannsynligvis være på vei inn i en bevisstløs tilstand.

Allerede ved 2,0 i promille blir oppmerksomheten i trafikken svekket 15 ganger i forhold til kjøring i edru tilstand.

Når 47-åringens promille ble kalkulert til 3,25, var sikkerhetsmarginen trukket fra. Det betyr at mannens reelle promille trolig var enda høyere.

Skjenket seg kraftig Den vinglete kjøreturen fant sted i august i fjor. Tiltalte hadde skjenket seg kraftig på et serveringssted i Bergen sentrum.

– Jeg ble tipset om at bilen min ville bli tauet vekk dersom jeg ikke flyttet den, oppga han som grunn til at han satte seg bak rattet.

Han vedgikk i retten at han følte at promillen var høy. Likevel flyttet han bilen 100 meter, oppsiktsvekkende nok uten trafikkuhell. Men en politimann observerte at han kjørte mistenkelig, og at han kjørte mot et innkjøring forbudt-skilt. Dermed ble han tatt.

Uten førerkort Mannen ble også dømt for en annen promille-kjøretur, også den i sterkt beruset tilstand. Den fant sted i november i fjor. En politimann på frivakt la merke til at 47-åringen kjørte i en støpekant utenfor en matvarebutikk, og grep derfor inn.

Dette var mannens femte promilledom, og han har derfor ikke førerkort. Byretten slo fast at det må reageres strengt på kjøring med så høy påvirkningsgrad.