Erfarne politifolk har siden i vår sittet på skolebenken for å bli bedre kjent med sine kolleger i andre distrikt.

— Vi håper å skape et bedre samarbeidsklima og et tettere samarbeid mellom de ulike politidistriktene, sier høyskolelektor Ivar Fahsing ved Politihøgskolen til NRK.

Han innrømmer at dårlig kontakt mellom politidistriktene har gjort det lett for kriminelle bander å reise på tyveritokt i Norge.

Derfor startet han i vår et kurs der et par politifolk fra hvert distrikt deltar. Der skal de bli kjent, utveksle erfaringer og diskutere saker frem til det første kurset avsluttes i august.