Overbetjenten ved Arna og Åsane politistasjon mener politistasjonene bør ligge der folk er.

— Vi skal jo være en serviceetat. Det skjærer i meg når eldre mennesker må ta drosje for å komme til oss. Reform 2000 innebærer blant annet at politiet skal være mer tilgjengelig. Men nå er bydelspolitiet i Bergen blitt enda mer avsides plassert, sier Herland, som tidligere var sjef ved nå nedlagte Ulset politistasjon.

Alle på flyttefot

De siste to årene har bydelspolitiet i Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg og Arna/Åsane flyttet inn i nye kontorer. Sist ute er Fana politistasjon, som i disse dager sender de siste flyttelassene og samler mannskapene sine i Krokeidevegen 13.

Vittige tunger vil ha det til at den siste tids flytting har hatt positiv effekt på kriminalstatistikken i Bergen. Det er nå blitt så tungvint å anmelde kriminelle forhold at folk ikke lenger orker å ta seg bryet.

Da politireformen ble innført var et sentralt poeng at politiet skulle bli mer synlig og tilgjengelig.

«Vi vil ha en politi- og lensmannsetat som er mer tjenesteytende og publikumsorientert», sa regjeringen.

Vekk fra folket

I stedet for å flytte politistasjoner og lensmannskontor nærmere der folk faktisk ferdes, har det motsatte skjedd i Bergen. Så å si uten unntak er de nye hovedkvarterene plassert lenger vekk fra de store publikumskonsentrasjonene i bydelssentrene.

n Laksevåg lensmannskontor flyttet i høst til et industriområde i Drotningsvik, et godt stykke unna både Laksevåg og travle Loddefjord.

n Fana politistasjon ligger nå i Krokeidevegen. Etterforskerne på Nesttun flyttes opp dit. Plasseringen er sentral i forhold til Fana kirke, men ganske usentral i forhold til Nesttun og Lagunen.

n Fyllingsdalen politistasjon har flyttet fra Folke Bernadottes vei ved Vital-bygget og Oasen til Krokatjønnveien nærmere Statens vegvesen. Stasjonssjef Tone Midtun synes at den nye plasseringen fortsatt er sentral. «Vi har god publikumstilstrømning. Det kommer folk hit flere ganger om dagen», sier hun.

n Arna og Åsane politistasjon ligger i Litleåsvegen på Nyborg. Avstanden til bussterminalen på Åsane er ca to kilometer. For to år siden lå nå nedlagte Ulset politistasjon mer sentralt plassert i lokalene som Roalds kro holder til i dag. Avstand fra bussterminalen var da 300-400 meter.

- Bør ligge i sentrum

— Det er et under at ikke Fana politistasjon ble plassert ytterst på Krokeidneset og Laksevåg lensmannskontor enda tettere opp til Sotrabrua, sier politioverbetjent Terje Herland tørt. Han mener at også Arna og Åsane politistasjon, der han selv jobber, kunne vært mer sentralt plassert.

— Før i tiden hadde politiet kontorer i sentrum, og vi holdt til i Åsane senter. Der burde vi vært fremdeles. Men noen har beholdt lokaliseringen i sentrum. Se bare på lensmennene i Lindås, Osterøy og Samnanger, sier han.

Ute i Drotningsvik synes lensmann Harald Andersen slett ikke at han har havnet på et øde sted.

— Vi holder til rett ved riksvegen, og det er to minutter fra busstoppet opp hit. Og vi har god parkeringsplass.

- Slipper alt reket

Andersen er faktisk fornøyd med ikke å være alt for tilgjengelig.

— Hadde vi vært plassert sentralt i Loddefjord ville det blitt masse rek på kontoret som vi nå kan skalle av.

— Hadde det ikke vært mer i tråd med politireformen å flytte nærmere kjøpesenteret Vestkanten i Loddefjord?

— Kanskje. Men da ville prisen blitt høyere. Vi måtte blant annet hatt mer mannskap for å imøtekomme publikums økende krav, sier Andersen. Mer enn hvor lensmannskontoret fysisk er plassert, er han opptatt av at politifolkene er synlige ute i bydelen.

— Se på USA. Der er det politifolk å se på mange gatehjørner Det er det som er viktig, ikke hvor politistasjonen ligger.

Det beste eksemplet på usentral plassering finnes sannsynligvis i Fana. De ansatte der er da heller ikke fornøyd.

— Vi er ikke tilfreds med plasseringen i forhold til tilgjengeligheten for publikum. Men det er en midlertidig løsning. Vi står for tur til nye kontorer, sier stasjonssjef i Fana, Norvald Visnes.

Ny plassering kan da være nærmere Lagunen og Nesttun.

KRITISK: Politioverbetjent Terje Herland synes politiets kontorer bør ligge der hvor folket er.
Foto: Tor Høvik