— Det er ikke lett å ta på sparket hvilken lov dette omfattes av, men jeg tenker umiddelbart på diskrimineringsparagrafen. Den omfatter i klartekst diskriminering på grunn av hudfarge, religion og legning, men jeg tror også at den vil kunne omfatte personer med Downs syndrom, sier Kvalvik.

Han mener uansett at folk bør anmelde forholdet, slik at politiet setter i gang en konkret etterforskning. Da vil juristene også gjøre et dypere dykk i norsk lov for å finne ut hvilken paragraf som eventuelt passer.

— Politiet kan også etterforske dette på eget initiativ, men det er enklere dersom vi får konkrete anmeldelser, sier Kvalvik.

Han tar kontakt med et par datakyndige etterforskere når BT gir ham adressen til nettstedet.

— Etter en rask kikk sier de at det ser ut som om siden er utenlandsk. De er ikke sikre, men det er i så fall synd. Da er det nemlig mye vanskeligere å få lagt ned siden. Det er ikke umulig, men tar mye lengre tid fordi vi er avhengig av kontakt med en nettoperatør i et annet land, forklare Kvalvik.