— Tolkningen vår har vært videre enn Politidirektoratet mente, sier politimester Vidar Refvik i Hordaland politidistrikt.

— Hvordan er slikt mulig?

— Ordlyden i direktoratets rundskriv var egnet til å misforstå. Det er mye som tyder på at plasseringen av ordet «obligatorisk» i rundskrivet har skapt forvirringen, sier Refvik.

Setningen som har vært egnet til å misforstå, lyder som følger: «Politidirektoratet har besluttet at det innføres en obl i gatorisk fremstillingsplikt for lege når det gjelder innsatte i politiets arrester».

Ingenting nytt

I går formiddag fikk politimester Refvik brakt på det rene at det utelukkende er psykisk ustabile, syke, skadde og sterkt rusede personer som skal fremstilles for lege før de blir fengslet. Dette er helt i tråd med tidligere praksis i Hordaland politidistrikt, og altså ingenting nytt.

Forvirringen på politikammeret oppsto etter at Politidirektoratet sendte ut sitt rundskriv i forrige uke. Politiet i Hordaland tolket det slik at samtlige arrestanter, edru som påvirket, syke som friske, skulle sjekkes av lege før de ble buret inne.

30 timeverk

Sist helg brukte politiet 30 timeverk på legevakten. Til tider sto opptil fire patruljebiler parkert utenfor. Ti-tolv tjenestemenn passet på «pasientene» inne.

Blant dem politiet brakte til lege, var en person som er siktet for økonomisk kriminalitet. Han stilte i dress og slips, var klinkende edru, og ellers frisk som en fisk.

— Er politiet i Hordaland alene om å ha misoppfattet hva Politidirektoratet mente?

— Jeg vet at det også ved andre politidistrikt er tenkt i samme baner som hos oss, sier politimester Vidar Refvik.

Briefet

I går ble samtlige av landets politimestre informert og briefet om hva Politidirektoratet egentlig mente å få frem i rundskrivet sitt i forrige uke.

Heretter slipper altså politiet å kjøre kreti og pleti til legevakten i Bergen før de fengsler folk.

— Det er vi glade for, sier politiinspektør Geir Gudmundsen, leder for fellesoperativ enhet i Hordaland politidistrikt.

— Nå kan vi konsentrere oss om vanlig politiarbeid igjen, sier han.

Gudmundsen har forståelse for at Politidirektoratet har tatt et initiativ for å forhindre flere dødsfall på cellene.

— Det er viktig å gardere seg best mulig mot slikt, men vi føler at vi her i Hordaland fra før har hatt gode rutiner på dette, sier Geir Gudmundsen.

I går varslet politiet Bergen legevakt om at det ikke lenger skal stå kø av politifolk i korridorene der ...