Hendelsen inntraff i ettermiddag.

Tyskeren er bosatt i Bergen og har i det siste hatt inne en annonse i byens aviser der han prøver å selge Mercedesen sin. Problemet er at bilen er tyskregistrert, og ifølge Tollvesenet er det ikke lov å selge utenlandsregistrerte biler her i landet.

— Han har ikke betalt toll for bilen, og da kan han heller ikke selge den her. Vi ville ha med oss bilen, slik at vi har kontroll på den mens vi får undersøkt saken, sier Arne Birger Nilsen, kontor-sjef i Tollvesenet, region Vest.

Bileieren forstod ikke hvorfor Tollvesenet måtte ta med seg bilen, og ville ikke gi fra seg nøkkelen.

— Han var ikke voldsom, men vi valgte å tilkalle politiet slik at vi fikk løst saken på en grei måte, sier Nilsen.

— Har dere ofte slike saker?

— Det er flere utenlandsregistrerte biler som kjører rundt i Bergen. Mange er her lovlig som turister eller kanskje de job-ber her en viss periode. Men det er ikke uvanlig at vi tar folk som kjører ulovlig på utenlandske skilter, sier Nilsen.