I forrige uke startet rettssaken mot syv menn som er tiltalt for å ha smuglet amfetamin og piller til Bergen høsten 2012.

Politiet i Bergen har lagt opp til et historisk strengt sikkerhetsregime rundt rettssaken

Ett av tiltakene går ut på at de tiltalte må sitte i retten med håndjern og fotjern, såkalte bodycuffs, mens forhandlingene pågår.

Lenkene skal av

Forsvarer Øystein Storrvik mente at praksisen var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og ba dommeren oppheve restriksjonene. Han ble ikke hørt, og anket derfor til Gulating lagmannsrett.

Nå har han fått medhold.

Politiet har ikke villet utdype hvorfor de mener det er nødvendig med så strenge sikkerhetstiltak, annet enn å vise til at det bygger på en konkret risikovurdering.

Fikk ikke innsyn

Heller ikke lagmannsretten har fått innsyn i hva som konkret ligger til grunn, utover at en av de tiltalte skal ha kommet med drapstrusler mot en medtiltalt.

Dermed har retten heller ikke tatt stilling til om tiltaket utgjør et brudd på torturbestemmelsen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

«Lagmannsretten kan da ikke prøve om fortsatt bruk av bodycuffs for de tiltalte krenker disses rettigheter, og tingrettens beslutning må oppheves.», heter det i den ferske kjennelsen.

— Gledelig

Tingrettsdommer Arne Fortun har i etterkant av lagmannsrettens kjennelse, avgjort at de tiltalte møter uten bodycuffs fra onsdag morgen.

— Vi var i en svært uheldig situasjon som nå er løst. Dette er den løsningen vi ønsket. Dersom tingrettens avgjørelse hadde blitt stående, kunne det dannet presedens for tilsvarende saker. Det slipper vi nå, og det er gledelig, sier advokat Øystein Storrvik.

Knyttes til drapssak

Etter det BT får opplyst, mener politiet at det foreligger konkret rømningsfare. I tillegg settes drapet på en svenskalbaner (31) i fjor vinter, i sammenheng med et narkotikaoppgjør i Sør-Sverige.

Flere av de tiltalte er bekjente av drapsofferet. En av de to som er siktet for drapet i Sverige, er også nevnt i etterforskningen i Bergen.

Påtalemyndigheten mener at han var med på en smuglertur til Norge i 2010.

Stort politioppmøte

Det er til enhver tid mellom 15 og 20 politifolk inne i rettssalen. Disse er satt til å passe på de syv tiltalte.

Da rettssaken startet, voktet fem bevæpnede polititjenestemenn bygningen. I tillegg måtte alle tilhørere gjennom en metalldetektor for å komme inn i salen. Rettssalens vinduer er blokkert utenfra av to politibiler.

Fem av de syv tiltalte ble tatt i en væpnet politiaksjon i Arnanipatunnelen i oktober 2012. Politiet fant nær fem kilo amfetamin og 39.800 tabletter i et reservehjul i en av bilene som utgjorde kolonnen.

Det er satt av åtte uker til gjennomføring av rettssaken.