Nå er den 37 år gamle fembarnsfaren dømt til femten dagers ubetinget fengsel. Retten finner det bevist at han kjørte i påvirket tilstand tilsvarende 1,5 i promille. I tillegg til fengselsstraffen fikk mannen en bot på 10.000 kroner.

Heroin og hasj

Det var lillejulaften i fjor barnefaren kom kjørende nordover fra Eidsvåg på E30. Her ble han stoppet av politiet. Politiet syntes at mannen oppførte seg unormalt. Han ble derfor bedt om å blåse i et alkometer.

Da denne ikke ga utslag konkluderte politiet med at mannen ikke var påvirket. De lot ham derfor kjøre videre.

"Politimannen syntes at tiltalte ga sannsynlige forklaringer på sin opptreden", heter det i dommen.

Kort tid etter frontkolliderte mannen med en annen bil på en rett vegstrekning. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

Prøver fra Statens rettstoksikologiske institutt viser at 37-åringen kjørte i påvirket tilstand. Også legen som undersøkte mannen etter kollisjonen kolliderte med at han var påvirket av medikamenter. I blodprøven fant man spor av både heroin og hasj.

Ungene bråket

37-åringen nektet for at han hadde inntatt heroin forut for kjøreturen. Han hevder at årsaken til kollisjonen var at de tre barna i baksetet bråket. Da mannen snudde seg for å kjefte på dem skar bilen ut i venstre kjørebane.

Retten fant ikke dette troverdig. Det ble lagt vekt på forklaringer fra andre bilførere som mente at 37-åringe hadde kjørt ustøtt. Retten fant det heller ikke egnet til å skape rimelig tvil at politipatruljen før ulykken hadde funnet mannen egnet til å kjøre bil.