— Sett i ettertid skulle jeg ønske vi hadde beslaglagt kjøreseddelen hans, sier politiadjutant Trond Eide.- Var det en tabbe?- Det får andre bedømme.I 1991 ble 31-åringen første gang domfelt for vold og tyveri. Han ble også dømt i 1994, men fikk likevel utstedt sin kjøreseddel i 1996. Samme året ble han dømt for bedrageri. Året etter kom den fjerde dommen. Denne gang for tyveri.Politiet stoppet likevel ikke mannen. De lot ham fortsette bak rattet på tross av at han i 1999 også ble siktet for voldtekt, ran og grov vold.- Juristen som hadde voldtektssaken innstilte først på henleggelse. Statsadvokaten krevde imidlertid mer etterforskning, og det ble tatt ut tiltale mot ham i mars i år. Da var det gått så lang tid at vi valgte å vente på en eventuell rettskraftig dom, sier Eide.Nå trenger ikke politiet å vente lenger. Fredag ble drosjesjåføren siktet for å ha voldtatt en kvinnelig passasjer. Ikke fremmede kvinner Når en drosjesjåfør får status som mistenkt eller siktet i en straffesak har politiets påtaleenhet rett til å beslaglegge vedkommende kjøreseddel i påvente av en domfellelse.Blir vedkommende domfelt kan politiet forvaltningsavdeling inndra kjøreseddel på permanent basis.- I denne saken valgte vi altså ikke å beslaglegge kjøreseddelen. Det var ikke noe som tilsa at siktede skulle forgripe seg på fremmede kvinner. I tidligere saker hadde han kunne utøvd vold mot kvinner han kjente, sier Eide.Han sier det er sjelden politiet inndrar kjøresedler før det foreligger dom.- Det er en alvorlig inngripen mot yrkesutøvende som ikke er domfelte. Den aktuelle mannen hadde ikke tilstått noen av forholdene han nå er tiltalt for.Skjønnsmessig vurderingFungerende leder ved forvaltningsavdelingen, politiadjutant Per Johan Askevold, vil ikke uttale seg om den konkrete saken. På generelt grunnlag sier han at politiet er forsiktige med å utstede kjøresedler til personer som er dømt for vold eller sedelighetsforbrytelser.- Men det blir alltid gjort en skjønnsmessig vurdering. I noen saker er ikke tidligere dommer nok til å nekte noen å kjøre drosje.- Er en dom for voldtekt nok?- Ja, definitivt, sier Askevold.