I 16 måneder visste politiet at mannens fingeravtrykk var funnet på et stort narkotikabeslag. Likevel gjorde de ingen forsøk på å ta ham.

— Når man vet hvem man mistenker for et alvorlig straffbart forhold, og venter i 16 måneder før man foretar seg noe, synes jeg dette er ubeskrivelig dårlig politiarbeid.

24.470 tabletter

Det sier advokat Arild Dyngeland til BT. Lørdag stilte han i fengslingsmøte i Bergen tingrett.

Politiet ville varetektsfengsle en 49 år gammel bergenser. De knytter ham til et beslag av 24.470 narkotiske tabletter. De ble funnet av elever utenfor Haukeland skole på Årstad i mai 2012. De holdt på å rydde etter 17. mai-feiringen.

På to av posene skal politiet ha funnet mannens fingeravtrykk. Beslaget ble sendt til Kripos. I desember 2012 kom svaret. Fingeravtrykkene tilhørte en 49 år gammel mann fra Bergen. Politiet hadde dermed hans navn og adresse, uten at noe skjedde.

- Ikke engang etterlyst

«Til tross for sakens alvor og omfang har politiet ikke prioritert saken. Ved identifiseringen av siktedes fingeravtrykk i desember 2012, ville politiet hatt grunnlag for etterforskingsskritt mot siktede, blant annet ransaking og utskrift av telefonlister, uten at dette ble gjort… Så vidt retten er kjent med, har siktede ikke engang vært etterlyst», heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

Mannen ble dømt for et straffbart forhold høsten 2013, uten at noen i politiet skjønte at fingeravtrykkene hans var funnet på narkobeslaget i mai 2012.

Løslatt søndag

Politiadvokat Magne Sylta er påtaleansvarlig i saken, men ønsker ikke å kommentere kritikken fra tingrettsdommeren.

— Jeg er kjent med kjennelsen, og har lest hva retten skriver. Det er det jeg har å si om akkurat det.

Politiet fikk ikke medhold i fengslingsspørsmålet, og valgte opprinnelig å anke til lagmannsretten. Anken ble senere trukket tilbake, ut fra en samlet vurdering. Hovedårsaken er at politiet mislyktes i å overføre siktede fra arresten til en ordinær varetektscelle i fengselet.

— Politiet hadde opprinnelig frist til søndag med å finne en alminnelig fengselsplass til siktede. Det lot seg ikke gjøre, og vi valgte derfor å trekke anken, i og med at det ikke var praktisk mulig for ankedomstolen å behandle spørsmålet før fristens utløp, sier Sylta.

- Kan det skade etterforskningen at han ble løslatt?

— Det er det vanskelig for meg å svare konkret på, men generelt er ikke slike løslatelser til fordel for politiets etterforskning, sier Sylta.

Skjønner ikke fingeravtrykkene

Arild Dyngeland sier narkotikasiktelsen kom som en stor overraskelse på mannen.

— Han stiller seg helt uforstående til siktelsen og at ikke politiet har kommet til ham for lenge, lenge siden, sier forsvareren.

Mannen nekter enhver befatning med pillebeslaget, men forstår ikke hvordan hans fingeravtrykk er kommet på posene.

Fordi politiet ikke har foretatt seg noe i saken, mener tingretten at det er et uforholdsmessig inngrep å fenglse mannen.