• Vekterselskapene roper «ulv, ulv».

Like før klokken 22 tirsdag kveld gikk ransalarmen på P-hotels Bergen i Vestre Torggate i Bergen sentrum. Politiet rykket umiddelbart ut til stedet.

Men det de trodde var et ran, skulle vise seg bare å være en vanskelig gjest som hotellresepsjonisten trengte hjelp til å få kastet ut.

— Ikke vår feil

— Vanligvis når vi trykker på denne knappen, kommer Nokas og hjelper oss med å kaste ut den aktuelle gjesten. I dette tilfellet har det skjedd en kommunikasjonssvikt og en misforståelse mellom Nokas og politiet. Det er ikke vår feil, sier en resepsjonist ved hotellet.

Han hadde nettopp kommet på jobb etter at alarmen ble utløst, og ønsket ikke å stå frem med navn.

Binder opp ressurser

Det er Nokas som har montert alarmen, som skal brukes ved et ran eller når de ansatte har behov for assistanse fra vaktselskapet.

— Det er vaktselskapets oppgave å sjekke hva slags type hendelse det er snakk om, men det gjør de ofte ikke. De glemmer kanskje at stedet bare har én alarm, og da melder de umiddelbart inn et ran til oss. Det genererer store ressurser og mannskaper fra vår side. Det binder opp våre ressurser, som vi kunne ha prioritert annerledes, sier operasjonsleder Inger Myrtvedt i Hordaland politidistrikt.

Gjentagende problem

Hun sier dette er en utfordring for politiet, som får mange unødige utrykninger på grunn av at vaktselskapene melder «feil» alarm. Vanligvis er det vekterne, og ikke politiet, som skal ta seg av problemer med for eksempel vanskelige gjester.

— Ved å slå ransalarm når det ikke er et ran, roper vekterne «ulv-ulv». Det er et gjentagende problem som gjelder flere vaktselskaper, sier Myrtvedt.

— De må spesifisere hva slags alarm det er snakk om når de melder det inn til oss. Det blir som om de skulle ringt 112 (politiets nødnummer) når det egentlig bare hadde vært behov for å ringe 02800 (hovedsentralbord, lokalpoliti), sier hun.

- Jobber med å ordne det

Daglig leder ved hotellet, Marita Svenskberg, forteller at det er andre gang politiet rykker ut til hotellet etter det hun kjenner til.

— Tidligere har det bare kommet vektere når vi har trykket på alarmen, men de to siste gangene har det ramlet inn med politipatruljer. Vi tror det er noe galt med innstillingene på alarmen, sier Svenskberg.

— Vi har vært i kontakt med Nokas angående dette tidligere, og jobber med å ordne det, for det er helt klart feil bruk av politiets ressurser. Det er heller ikke bra for gjestene våre når en liten sak får så store dimensjoner

- Vanskelig avveining

Bjarte Falck Pedersen, direktør for vakt i Nokas, forteller at det kan være vanskelig å vurdere fra sak til sak hvorvidt politiet skal varsles. Han kan ikke kommentere enkelthendelsen på P-hotels, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Generelt kan jeg si at dette alltid er en vanskelig avveining for den som tar imot alarmen. I like mange tilfeller opplever vi at politiet hadde ønsket en tidligere varsel fra oss, snarere enn at de ikke ble varslet i det hele tatt, sier han.

Ulike instrukser

Når vaktselskapet monterer en alarm, avtales det en instruks i samarbeid med kunden. Instruksene for hva vaktselskapet skal gjøre ved alarm varierer fra kunde til kunde, ifølge Pedersen.

Konsernsjef Heine Wang i Nokas sier at selskapet nasjonalt ikke har en spesielt høy andel feilmeldinger. Han forteller også at det er store forskjeller mellom de ulike politidistriktene når det kommer til hvor ofte de vil varsles.

— Noen distrikter ønsker at vi varsler dem uansett, slik at de selv kan gjøre sin egen vurdering av situasjonen. Andre ønsker kun beskjed etter at vi har verifisert hendelsen. Hvis politiet i Bergen ønsker strengere rutiner har vi ingen problemer med å se på dette.