Etter det Bergens Tidende kjenner til, går politiet nå til aksjon mot dørvaktselskapet, og setter inn flere kontrolltiltak. Ett av dem skal være et krav om utlevering av navnelister over alle som fungerer som dørvakter for selskapet.

Bergen Vaktvesen er ikke pålagt til enhver tid å holde politiet orientert om hvem som fungerer som dørvakter. Det er politiet selv som må be om slike oversikter.

— Opplysningene i BT den siste uken gir oss grunn til å se nærmere på virksomheten til Bergen Vaktvesen. Hva vi konkret foretar oss, kan jeg imidlertid ikke kommentere, sier politiinspektør Øyvind Tenold, leder for forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Brutt betingelsene?

Det ligger i kortene at politiet vil se nærmere på om Bergen Vaktvesen har brutt kravene for å få utføre vaktvirksomhet. 1. januar trådde en ny lov i kraft, med strenge krav til dem som utfører vakttjenester. Bergen Vaktvesen har inne søknad om slik bevilling. Den kan bli avslått dersom politiet finner klanderverdige forhold under kontrollen som nå er satt i verk.

— Vi har merket oss Bergens Tidendes påstander om at nåværende og tidligere ansatte i selskapet ikke har den vandelen som skal til for å utøve dørvakt-yrket. Vi ønsker i første omgang å finne ut om dette stemmer, sier politiinspektør Tenold.

På litt lengre sikt ønsker politiet å se nærmere på om hele bransjen preges av usunne forhold.

Styrker kontrollapparatet

— Vi kommer til å styrke kontrollen for hele bransjen, og sette inn større ressurser enn før på dette området, sier sjefen for forvaltningsavdelingen.

— Vi kommer også til å gå våre egne rutiner nærmere etter i sømmene, sier Tenold.

Politiinspektøren mener allerede å ha funnet interne forbedringsmuligheter. Nye dørvakters vandel kan enkelt sjekkes opp mot politiets straffesaksregister. Når de har virket i yrket en stund, foregår det ingen fortløpende kontroll eller stikkprøver på om de fortsatt har rent rulleblad. I praksis kan altså dørvaktene være innblandet i alvorlig kriminalitet, uten at politiet kobler det med yrket som dørvakt.

— Her må vi prøve å få et bedre system. Blir en dørvakt innblandet i ferske, alvorlige kriminelle forhold, må det selvsagt få konsekvenser for vedkommendes muligheter for å fortsette som dørvakt, sier Øyvind Tenold.

Vil be om lister oftere

Han varsler at politiet oftere kommer til å be om lister over vaktselskapenes ansatte.

— Det er ingen tvil om at kontrollapparatet vårt kan bli bedre, men vi vil aldri kunne sikre oss hundre prosent mot at alle dørvakter har den vandelen som kreves, sier politiinspektøren.

Sjefen for forvaltningsavdelingen avviser at politiet har størst fokus på hvordan opplysninger fra politiets interne straffesaksregister kan ha tilflytt Bergens Tidende.

— Hvis avisens opplysninger om at straffedømte opererer som dørvakter for Bergen Vaktvesen er korrekte, er det alvorlig. Det sier seg selv at vi må prioritere å finne ut om det stemmer, understreker Øyvind Tenold.

Daglig leder og styreformann i Bergen Vaktvesen, Tor Arne Hammer, reagerer slik på politiets krav om navnelister.

— Helt uproblematisk.

— Dersom politiet mot formodning ikke skulle gi Bergen vaktvesen tillatelse til å drive vaktvirksomhet, hvilke konsekvenser ville det få for selskapet?

— Det må du spørre vår talsmann John Christian Elden om.

— Hvorfor kan ikke du som styreformann og daglig leder svare?

— Vi har en talsmann, han bruker vi til å svare på slike spørsmål.