BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no — Jeg har ingen kommentar til dette. Jeg har ikke kjennskap til at jeg skal være siktet, sier advokat Bjørn Meltzer til Bergens Tidende. En sak ikke avsluttet De to sakene han nå er siktet i, har utspring i anklager om trusler og brudd på taushetsplikten. Meltzer er i tillegg til disse sakene også under etterforskning for å ha mottatt kokain på et sentrumshotell i Bergen i fjor påske. Denne siste saken er ennå ikke avsluttet fra politiets side. Det er oppsiktsvekkende at en advokat siktes for forhold som dette. I den grad advokater i Bergen tidligere har kommet i politiets søkelys, har det vært for økonomiske misligheter. Bekrefter siktelse- Jeg kan bekrefte at advokat Bjørn Meltzer er siktet i to saker, sier politifullmektig Helge Vigerust ved Bergen politidistrikt til Bergens Tidende.- Jeg har sendt saken over til statsadvokaten med innstilling om positiv påtaleavgjørelse. - Det betyr at du mener advokaten bør straffes?- Ja, bekrefter politifullmektigen, som ikke ønsker å gå i detalj om noen av sakene. Den ene saken som knytter seg til trusler skal ha skjedd i en taxi. Mens advokaten ble kjørt i en drosje skal han ha kommet med uttalelser som sjåføren oppfattet som så truende at han ble svært skremt og for en tid ikke turde å kjøre taxi på kvelds- og nattetid. Lindås-tilknytning Taxisjåføren skal ha oppfattet at truslene hadde en viss sammenheng med aktører i Lindås-drapet. Meltzer var forsvarer for en av dem som opprinnelig var siktet for overlagt drap på datakonsulent Yngve Elvik (38), som ble drept i Gjervik på Lindås i juli 1999.Den andre saken Meltzer er siktet i, har utspring i en anklage om brudd på taushetsplikten. Dette skal ha sammenheng med uttalelser om en tidligere klient.