Mandag 18. oktober begynner arbeidet i felten med å bygge de omstridte Hardanger-mastene.

— Dersom noen prøver å hindre arbeidet, vil vi i første omgang henstille dem om at de fjerner seg. Om nødvendig vil vi fjerne dem med makt, sier lensmannen i Kvam og Samnanger Terje Kvalvik.

Lensmannen har hatt møte både med Statnett og styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger, som kjemper mot at kraftlinjen skal bygges.

Kan ikke hindre arbeidet

— Det er selvsagt lov å demonstrere og ytre seg. Men det er ikke lov å hindre arbeidet som skjer på bakgrunn av et lovlig fattet vedtak, sier Kvalvik.

- Hvor mange mann kan lensmannskontoret stille?

— Vi er ikke så mange. Men vi er en del av Hordaland politidistrikt, og kan få backup derfra om nødvendig.

Kvalvik vil ikke si noe om planene også inkluderer politistyrker fra andre deler av landet, hvis det blir et stort antall demonstranter som må fjernes.

— Mitt møte med lensmannen var helt udramatisk. Vi har sagt at det kan bli aksjoner mot mastebyggingen, men ikke varslet noe konkret, sier Klaus Rasmussen.

Han opplyser at over 4000 personer har skrevet seg på en liste om at de vil delta i en eventuell aksjon.

Prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett sier at de har orientert politiet om sine planer og fremdriften.

— Dette er til dels risikofylt virksomhet. Hvis uvedkommende tar seg inn i anleggsområdet, må vi bare avslutte. Da vil vi varsle politiet og trekke oss unna til de har ryddet opp, sier Bygdås.

— Etter at det fra flere hold er varslet aksjoner, må vi planlegge for at arbeidet kan forstyrres. Vi har derfor en beredskap for å gripe inn hvis det skulle skjære seg. Men vi gjør ikke noe før utbygger kontakter politiet, sier lensmann Terje Kvalvik.

Odfjell stiller opp

— Jeg vil ha stor forståelse for eventuelle demonstrasjoner mot anleggsstarten for byggingen av linjen. Jeg vil også selv ønske å delta i slike protester, gitt at det skjer i verdige og fredelige former, sier Johan Fredrik Odfjell.

Han kaller anleggsstarten meningsløs, og hadde senest i BT i går et innlegg der han ba olje- og energiministeren legge prestisjen til side.

— Vil du også kunne delta i aksjoner som legger fysiske hindringer i veien for arbeidet?

— Håpet mitt er at ikke saken kommer så langt at det skal være nødvendig, sier Odfjell.

Si din mening om Hardanger-mastene i kommentarfeltet.