Politiet forlangte at Steinar Soltvedt (25) skulle strippe, fordi de mente han kjørte i ruset tilstand. Han måtte stå midt på Puddefjordsbroen med boksershortsen nede. Nå har Spesialenheten for politisaker henlagt klagesaken mot politimannen. Politiets ransaking av Soltvedt var kritikkverdig, men ikke straffbar, ifølge Spesialenheten.

Spesialenheten for politisaker anmodet Hordaland Politidistrikt om innsyn i klagesaken etter at den ble omtalt i Bergens Tidende.

Politiet ser på rutinene

Det fremgår av Spesialenhetens begrunnelse at det er svært uvanlig å be folk strippe i det offentlige rom, men ikke straffbart. De slår fast at polititjenestemannen har handlet kritikkverdig og at pålegget om stripping var «unødvendig og uforholdsmessig».

— Jeg ser at Spesialenheten sier at ransakelsen ikke var forholdsmessig. Det er viktig å sikre at når vi utøver makt, så er det forholdsmessig, sier Gudmundsen.

Nå skal politiet gå gjennom sine rutiner for ransaking for å se om det er noe med systemet de bør endre. I tillegg vil de undersøke om hendelsen skal få konsekvenser for tjenestemennene som var involvert.

— Vi ønsker færrest mulig klager på tjenesteutførelsen, og får vi klager, så skal vi ta den lærdommen med oss og sørge for at sånt ikke skjer igjen. Det er bra at når publikum føler seg urettmessig behandlet, så har de en mulighet til å klage, sier politimester i Hordaland Politidistrikt, Geir Gudmundsen.

Veldig krenkende

Soltvedt opplevde politimannen som aggressiv og uten vilje til å høre hans versjon. Blodprøvene som ble tatt av Soltvedt renvasket ham helt. Ingen promille. Ingen narkotiske stoffer. Han er skuffet over Spesialenhetens avgjørelse.

— Jeg er skuffet over at de ikke tar dette alvorlig nok. Det er veldig krenkende å måtte strippe offentlig, sier Soltvedt.

Spesialenheten har ikke vurdert klagen på politiets opptreden, kun pålegget om stripping.

Soltvedt peker på flere ting i den fem sider lange begrunnelsen fra Spesialenheten som han mener er faktiske feil i fremstillingen som henleggelsen bygger på. Han har derfor bestemt seg for å klage saken inn for Riksadvokaten.