Der informerte han om valgene politiet tok i forkant av pågripelsene dagen før.

— Vi må ta hensyn både til etterforskningen, de som ble pågrepet, de andre elevene og skolen. For politiet veier etterforskningen tyngst. Vi skulle sikre bevis, og det redegjorde jeg for, sier Ørn.

Engstelige elever

Sigurd Solheim (17) er elevrådsleder og snakker på vegne av medelevene. Han forteller at mange er engstelige.

— Dette er en situasjon som ikke er ønskelig for noen. Det er ikke bare de som er pågrepet som er berørt av situasjonen, og det er nok bakgrunnen for at elever ikke ønsker å snakke med media, sier han.

Han er klar på at man må følge norsk lov.

— Man kan diskutere om hasj er farlig eller ikke, men det er ikke relevant i dette tilfellet. Folk har brutt norsk lov, og elevrådet støtter politiet i arbeidet de har gjort, sier Solheim.

Samtidig setter han pris på at de aller fleste har fått en ny sjanse ved å være med i programmet «Tidlig ute».

— Hvordan er holdningen til hasj blant medelevene dine?

— Jeg tror hasj er blitt mer vanlig. Det er jo blitt legalisert i noen stater i USA, og det er mulig at folk ser det, sier Solheim.

Mange pågrepet i Fana

Elevene sa i møtet at de gjerne skulle visst om aksjonen på forhånd, og de var kritiske til at pågripelsene skjedde på skolen.

På Fana gymnas ble det pågrepet flere elever enn på de andre skolene. Derfor var det så mange som 30 politifolk som var med på aksjonen der.

— På andre skoler hentet vi to-tre, og der fungerte det bra. Her var det over ti personer, og da ble det mer synlig. I ettertid ser vi at det kanskje ikke var så bra, men jeg tror ikke vi ville gjort det annerledes om vi skulle gjøre det igjen, sier Ørn.

- Viktig signal

Politiet veide frem og tilbake om de skulle pågripe elevene på skolen, men det var viktig å ha en koordinert aksjon, der alle ble tatt på likt så ikke bevis skulle forsvinne. Ørn mener også at det nødvendigvis ikke hadde vært bedre for dem som ble pågrepet om det skjedde hjemme.

— Der kunne det for eksempel skje foran mindreårige søsken.

Samtidig sendte pågripelsene et signal til de andre elevene.

— Mye av narkotikabruken har skjedd på skolen i skoletiden. Klart den preventive effekten kan bli større når pågripelsene skjer på et område som er del av lovbruddet, sier stasjonssjefen.

Nulltoleranse

Rektor Leif Sigurd Danielsen er opptatt av at skolen må ta vare på elevene, både de som ble pågrepet og alle de andre som også er berørt.

— Vi har nulltoleranse for narkotikabruk i skolesammenheng, og driver mye med forebyggende arbeid, sier han.

Morten Ørn forteller at ungdom og rusbruk er et satsingsområde i Fana og Yttrebygda i 2014.

— Vi har fått mange bekymringsmeldinger herfra. Det kan jo også være at politiet er tett på skolene her, sier han.

Arbeidsomme og flinke

Anne Grete Korsmo, helsesøster ved Fana gymnas, sier at hun har merket at flere elever enn tidligere aksepterer og bruker hasj.

— De blir jo pepret fra en side om at hasj ikke er farlig. Når jeg er i klasserommene for å informere om skadene ved hasjbruk, får jeg ofte litt motbør, sier Korsmo, som opplever at elever som bruker mye hasj, sjelden har det særlig bra. De kan får problemer med å konsentrere seg, søvnproblemer, kan gjøre det dårlig på skolen og få dårligere psykisk helse.

— Samtidig vil jeg understreke at mange tar bevisst avstand eller prøver bare én gang og at ungdommen på Fana er arbeidssomme og flinke, sier Korsmo.

INFORMERTE: Stasjonssjef Morten Ørn snakket med elevene på Fana. Mange av dem var kritiske til at pågripelsene skjedde på skolen.
ROAR CHRISTIANSEN