— Tidligere gikk det nesten automatikk i at vi bad om obduksjon, men vi har strammet inn etter finansieringsomleggingen for å spare penger, bekrefter politijurist Ole Bjørn Mevatne.Hordaland politidistrikt har hittil i år brukt 215.000 kroner på obduksjoner, hvorav over halvparten er transportutgifter.- Budsjettet er sprengt for lenge siden, så vi velger gjerne å la være å obdusere dersom dødsårsaken synes åpenbar. Det må være rom for skjønn i behovsvurderingen, mener Mevatne.Ingen av de tre andre politidistriktene vedgår innstramminger.Kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Bergen politidistrikt hevder at økonomi er et ikke-tema i vurderingen av behovet for obduksjon.- Vi tar ingen budsjettmessige hensyn i slike saker. Derfor har vi heller ikke hatt noen større endring i obduksjonstallet, sier Krogvold.Ved Fjordane politidistrikt hevder en at det ikke har vært noen dramatisk nedgang i obduksjonsbegjæringer etter 1992.- Tallet har de siste årene lagt rundt 25, men tidligere har det noen ganger vært over 30, sier politiinspektør Bente Staven.Hun hevder at økonomi ikke er et avgjørende aspekt når et dødsfall skal vurderes.Politimester Kjell Ese ved Sogn politidistrikt hevder at distriktet ikke har hatt noen endring i obduksjonsbegjæringer siden finansieringsendringen.- Tallet har i lang tid vært stabilt lavt på rundt 20 i året. Men uansett kunne vi aldri latt økonomiske betraktninger telle med i vurderingen, sier Ese.