Hordaland politidistrikt har «satt i verk de operative tiltak som er pålagt fra POD i henhold til planverket», skriver politiet i en pressemelding.

Politidistriktet har også kalt tilbake mannskaper fra ferie, etter terrortrusselen mot Norge som ble kjent tidligere i dag.

— Det betyr økt tilstedeværelse på trafikale knutepunkt som flyplass, tog- og busstasjon med mer. Politiet har også økt sin tilstedeværelse på Tallships, heter det i meldingen.

- I hvilken grad vil disse mannskapene være bevæpnet?

— Det er en fortløpende vurdering. Vi har fremskutt lagring av våpen, så det å ta ut et våpen er kjapt gjort, sier Gry Benedicte Halseth, kommunikasjonsrådgiver i politidistriktet.

- Hvor mange ekstramannskaper blir satt inn?

— Det er slike ting vi aldri kommenterer, sier Halseth.

- Er det snakk om en betydelig økning av beredskapen?

— Det vil jeg ikke kommentere.

I likhet med anbefalingene fra politiet sentralt, vil heller ikke Hordaland politidistrikt anbefale noen spesielle tiltak for folk flest.

— På bakgrunn av den informasjonen politiet i Hordaland nå besitter, er det ikke grunnlag for å gå ut med anbefalinger om spesielle forholdsregler for folk flest.