Den utviste asylsøkeren Fkade Thaye og hans ni år gamle sønn Simon har kommet tilbake til kommunen og er tatt hånd om av Kirkens folk.

— Vi avventer foreløpig PUs råd i saken, sier politimester Johan Brekke i Sogn og Fjordane til NTB.

Han sier at Utlendingsdirektoratet (UDI) tidligere har gjort vedtak om utvisning av Thaye og hans sønn og at politiet i Sogn og Fjordane har effektuert denne beslutningen. Beslutningen om utvisning står fast.

— Likevel er det ingen tradisjon her for å hente folk ut av Kirken, og det vil vi heller ikke gjøre, sier politimesteren.

Støttegruppa for Simon krever at niåringen og hans far må få bli i landet. Ikke alle i Flora kommune er enig i dette. Tidligere fylkesleder i FPU, Erlend Bø, som nå er ungdomsordfører i Flora, mener at kirkeasyl bare vil gjøre saken deres verre. Han sier til NRK at de to asylantene har fått avslag på søknadene sine og at faren har brutt utlendingsloven. Han viser til at mange barn blir utvist fra Norge hvert år.

— Det kan ikke være slik at sympati skal avgjøre hvem som skal få bli her, mener Bø.