Gjennom ei rekkje nye avhøyr, har politiet fått observasjonar av sju personar dei ikkje veit kven er.

Difor søkjer dei no etter fleire vitne i området rundt heimen til Monika Sviglinskaja (8) på Berge i Sund kommune.

— Det kan vere same person som er observert fleire plassar. Vi ønskjer å kome i kontakt med dei som var i området på dette tidspunktet, seier politiadvokat Asbjørn Onarheim.

Han er påtaleleiar for den nye politietterforskinga, etter at åtteåringen blei funnen død i sin eigen heim på Sotra.

Morgon til ettermiddag

Ein 32 år gammal litauar sit varetektsfengsla blei arrestert av politiet for seks veker sidan. Han er sikta for innbrot og drap på åtteåringen. Mannen nektar straffskuld, og har i avhøyr gjentatte gongar sagt seg uskuldig. 32-åringen var ein periode sambuar med Kristina Sviglinskaja, Monikas mor.

Eit 70-tals vitne er blitt avhøyrd sidan saka blei opna på ny i sommar. Gjennombrotet kom då ny analyse gav ein delvis profil på gamle DNA-spor. Profilen stemte overeins med 32-åringens.

Det er særleg dei som oppheldt seg utandørs i området Skogsskiftet – Forland på Sotra, frå tidleg morgon til klokka 12, måndag 14. november 2011, som blir oppmoda til å kontakte politiet.

— Vi søkjer personar som har vore i området rundt åstaden, langs vegen og på bussen, seier Onarheim.

Vitnesøket gjeld både dei som gjekk til fots, køyrde bil eller buss i området. Også dei som meiner dei ikkje har sett noko, blir bedne om å ta kontakt. Det same gjeld vitne som var i kontakt med politiet om saka i 2011 og 2012.

Plukka ut kandidatar

BT har tidlegare omtalt korleis ein mann tok bussen til Berge i Sund, rett ved bustaden, same morgon som Monika sist gav livsteikn frå seg.

Rett etter at mannen gjekk av bussen, ringde åtteåringen sju gongar til mor si i løpet av få minutt. Mobiltelefonen Monika nytta, er sidan ikkje blitt funne.

Mannen som køyrde bussen, er blant vitna som no er blitt avhøyrd, i motsetning til den opphavlege etterforskinga. Han har også fått vist bilete i ein såkalla fotokonfrontasjon.

— Eg meiner eg blei vist 12 bilete. Av dei plukka eg ut to eg meiner kan vere den ukjente mannen eg såg den morgonen. Men klart, etter tre år er det vanskeleg å vere sikker, seier mannen til BT.

Han fekk ikkje vite om 32-åringen var blant dei han plukka ut.

Vitne: - Gjekk bort frå busstopp

Heller ikkje ei kvinne som observerte ein mann gåande, novemberdagen 2011, blei den gong avhøyrd.

— Eg tenkte at det var ein utlending, og at det var sambuaren til Monikas mor. Men eg visste ikkje korleis han såg ut, så det var berre ein tanke eg hadde, seier kvinna til BT.

Ho fortel at mannen var på veg vekk i rask gonge.

— Det såg ikkje ut til at han gjekk mot busstoppet. Det tenkte eg var rart, sidan eg visste at det gjekk ein buss kort tid etterpå. Men mannen bevega seg vekk frå busstoppet.

32-åringen har vore i fleire avhøyr sidan han blei arrestert. Fredrik Verling, mannens advokat, vil ikkje gå inn på korleis 32-åringen forklarar seg.

— Han er veldig klar på at han ikkje har noko med dødsfallet å gjere, seier Verling.