Det fremgår av en to år gammel rapport fra Pompidou-gruppen, som blant annet arbeider med narkotikastrategier for Europarådet.

Rapporten påpeker at aggressive politistrategier stort sett bare skyfler miljøene over til andre offentlige steder. Noen ganger blir miljøet mindre synlig. Det kan redusere ubehaget for vanlige mennesker, men det forverrer ofte muligheten for å hjelpe narkomane med deres ofte betydelige helseproblemer.

Rapporten peker også på at politiets overvåking av omsetningen ofte blir enda vanskeligere etter slike aksjoner.

Pompidou-gruppen har derfor sett en klar tendens i mange land i retning av høyere toleranse for åpne miljøer, så lenge de ikke blir for store. Årsakene til utviklingen er flere:

  • Bedre muligheter for lavterskeltilbud til narkomane enn om de blir usynlige.
  • Erkjennelse av at også narkomane er borgere med rett til å oppholde seg i offentlige rom.
  • Bruk av narkotika er tillatt i enkelte områder/land. I noen byer/land tolereres handel mellom narkomane, mens salg til ikke-narkomane blir straffeforfulgt.
  • Det gir bedre oversikt og kontroll for politiet.

Istedenfor å stresse miljøet og jage dem vekk, har politiet i mange land innledet samarbeid med andre offentlige instanser der målet dels er å gjøre tilværelsen for narkomane noe bedre, dels at miljøene plager lokalbefolkningen minst mulig.