De siste ukene har over 100 personer blitt bedt om å avlegge DNA-prøve, i jakten på drapsmannen.

— De fleste av disse har avlagt prøve mens de var inne til avhør, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim.

Etter det bt.no kjenner til, sitter etterforskerne på en ufullstendig DNA-profil de mener tilhører gjerningsmannen. Dermed er de i stand til å sjekke profilen opp mot spor fra åsteder for andre forbrytelser, og mot vitner som kan sjekkes ut av saken.

Oppsøkt på døren

Enkelte av de 100 som har avlagt prøve, er blitt oppsøkt på døren hjemme. Ingen har så langt nektet, ifølge Onarheim.

Både Festes familie, vitner og beboere i nærområdet har avlagt DNA-prøver.

Tidligere har politiet signalisert at de vurderer en masseinnsamling av DNA fra menn på Os, dersom ingen andre spor leder frem. Men foreløpig er dette ikke aktuelt.

— Vi har ikke tatt noen endelig beslutning. Vi jobber fortsatt med å samle inn, i den målestokken vi har nå, sier Onarheim.

Sjekker andre

Hilda Feste ble funnet seksuelt misbrukt og drept i sitt hjem i Gamleheimshagen 1. nyttårsdag. En hjemmesykepleier var vitne til at den 98 år gamle kvinnen ble angrepet.

Politiet har brukt mye ressurser på å etterforske såkalte moduskandidater, det vil si personer som har stått bak liknende forbrytelser tidligere. Kripos har utarbeidet en liste over tidligere saker der eldre kvinner har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Onarheim bekrefter at tekniske spor gjør at de kan utelukke at samme gjerningsmann står bak både drapet på Feste, og et overfall på en 77 år gammel kvinne i Oslo. 77-åringen skal også ha blitt seksuelt misbrukt.

— Det er tekniske undersøkelser som gjør at vi kan si at det ikke er samme gjerningsmann i de to sakene. Men jeg vil ikke gå nærmere inn på det, sier Onarheim.

Han vil ikke bekrefte opplysningene om at politiet har en delvis DNA-profil.

— Vi kommenterer ikke funn på åstedet, sier Onarheim.

DREPT: Politiet har etter alt å dømme sikret seg genmateriale fra personen som drepte Hilda Feste (98).
HALLVARD LYSSAND/OS- OG FUSAPOSTEN