– Vi har sendt to etterforskere til Ågotnes. Deres oppgave er å innhente fakta. Deretter vil det bli vurdert om det er grunnlag for å iverksette en ordinær og utvidet etterforskning, sier politiførstebetjent Torstein Skeie ved Fjell og Sund lensmannskontor.

Det foreligger foreløpig ingen anmeldelse av uhellet i forbindelse med at mellom 20 og 25 tonn tungolje havnet i sjøen under lensing av bunkersolje fra forskipet. Politiet har på eget initiativ satt i gang undersøkelsene ut fra det som er kommet frem i helgen om hendelsen.

– Saken vil få endret status hos oss dersom våre tjenestemenn mener det er grunn til å tro at noe straffbart kan ha skjedd, sier Torstein Skeie.

Politiet ønsker blant annet å finne ut om det kan ha vært begått brudd på forurensingsloven.

– I første omgang vil vi undersøke om det på forhånf er foretatt en sikker jobbanalyse, og om de nødvendige sikkerhetsforanstaltningen var tatt, sier politiførstebetjenten ved Fjell og Sund lensmannskontor.

Tre timer i kantinen

De to som skulle overvåke pumpingen av olje fra «Server», satt i stedet i kantinen i nesten tre timer.

Dermed gikk tanken på lekteren full, uten at pumpene ble stanset. Mellom 20 og 25 tonn tungolje rant ut i sjøen i Vindenesvågen.

Uhellet fører til at slepet av forskipet er utsatt med minst et døgn. Mannskapene til Eide Marine Service har måttet bruke helgen til å fjerne oljen fra sjø og svaberg i stedet for å klargjøre vrakdelen til å bli slept.

— Ferdige - Slepet vil tidligst starte tirsdag ettermiddag, sier administrerende direktør Georg Eide i Eide Marine Service til bt.no.

Bergingsfirmaet hans benyttet en underentrepenør til å overvåke oljepumpene natt til lørdag. Loggen viser at de forlot arbeidsstedet sitt ca. 23.45 fredag kveld. De kom tilbake ved 02.30-tiden. Da var skaden allerede skjedd. Likevel tok det ytterligere en time før Georg Eides folk ble varslet.

— På et aller annet tidspunkt mens vaktene var borte, oppsto det overfylling av tanken som skulle ta imot oljen, forklarer Georg Eide.

Sannsynligvis må tanken ha nærmet seg full allerede da vaktene forlot tappestedet. Mye tyder på at oljen begynte å renne i sjøen ikke veldig lenge etter at operatørene var gått derfra.

— Vi ble ferdig med mesteparten av opprenskingen i går kveld, og er nå begynt å konsentrere oss om å klargjøre for slepeoppdraget igjen, sier Georg Eide.

Slepet skulle egentlig ha gått i ettermiddag, og vært fremme på Halsnøy i løpet av morgendagen.

WILLY MARTHINUSSEN
Silje Katrine Robinson