Politiet fulgte ikke opp, til tross for at statadvokaten navngav seks personer som skulle avhøres, melder TV 2.

Oddmund Hjartåker følte seg truet da en delegasjon fra Haukeland universitetssykehus troppet opp på døren hans 1. februar. De tre var viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland, to behandlende leger, og sikkerhetssjef Arvid Eik.

Hjartåker følte situasjonen så ubehagelig at han ringte politiet. Forholdet ble anmeldt, men henlagt to ganger.

Den eneste som ble avhørt var Kvinnsland. Hjartåkers kamerater, som var til stede, har ikke blitt kontaktet av politiet.

«Selv om det ikke ble gitt nærmere direktiver om hvem som burde avhøres, lå det i dette noe mer enn avhør med mistenkte», skriver statsadvokat Arild Oma i Hordaland i ett av brevene til politiet.

I det samme brevet krever statsadvokaten at bergenspolitiet avhører seks navngitte personer. Åtte uker senere er ingen avhørt.

– Dette skyldes ressursmessige prioriteringer og høy aktivitet, sier Fana-lensmann Norvald Visnes til TV 2.

Advokat John Christian Elden, som er uavhengig i denne saken, reagerer sterkt på politiets manglende innsats.

– Det er svært uvanlig at en statsadvokat omgjør en henleggelse to ganger, og særlig når politiet i mellomtiden ikke har gjort noe av det som de skulle gjort, sier Elden til TV 2.

Kristina Hjartåker døde 7. februar.
JAN M. LILLEBØ (arkiv)