Administrasjonssjef Arne Vidar Hansen i Hordaland politidistrikt bekrefter overfor BT at for å få fortgang i utvidelsesplanene tar man nå grep. Og håper at Politidirektoratet og Justisdepartementet godkjenner det nye forslaget. Hvis ikke, vil det gå minst syv år til før politiet får bukt med den prekære plassmangelen.

— Vi har leiekontrakt med Entra Eiendom AS ut 2014. Entra har kommet opp med et forslag om å rive en del av dagens bygning, og oppføre et nytt bygg i Allehelgens gate. Det vil utvide antall kvadratmeter fra 18.000 til 20.000, og gi oss bedre forhold. Fordi det haster med utbedringer, går Hordaland politidistrikt nå for den løsningen. Vi har fått støtte i Politidirektoratet. Men det er Justisdepartementet som avgjør, sier Hansen.

— Justis- og beredskapsdepartementet har fått oversendt saken fra Politidirektoratet, og vil i nær fremtid ta stilling til den, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgård i departementet.

124362.jpg
RUNE MEYER BERENTSEN

Plutselig ble planene stoppet

Det var i 2005 daværende politimester Ragnar Auglend slo alarm og sa at plassmangelen i politihuset i Bergen var prekær. Han startet da planene for å få til et nybygg. To år senere stilte Bergen kommune den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen til disposisjon for politiet til langt under markedspris. Det betydde at politiet ville få tilhold nær andre statsbygg og ny brannstasjon. Dessuten kunne legevakt og rusakutt havne samme sted. Og beliggenheten var ideell for utrykningskjøretøy.

Politidirektoratet sa ja, og meningen var at nybygg skulle legges ut på anbud, og at politiet skulle leie hos dem som fikk tilslaget.

Men plutselig stoppet Justisdepartementet planene.

— Statsbygg må bygge

I august 2009 gjør daværende justisminister Knut Storberget det klart at det vil bli innført nye tolkninger av regelverket for statlige bygg fra 2010. Kort forklart ville det bety at et nytt politihus i Bergen ville bli definert som et såkalt formålsbygg, på linje med kulturhistoriske bygninger. I praksis betydde det at et nytt politihus måtte bygges og eies av Statsbygg, og bli finansiert over statsbudsjettet. Politiet i Bergen fikk altså nei til en vanlig anbudsinnbydelse i det private markedet. Noe Stavanger, Trondheim og Asker og Bærum ikke hadde fått.

— En prosess gjennom Statsbygg vil ta minst seks til syv år, sa ass. politidirektør Vidar Refvik i politidirektoratet da BT konfronterte ham med saken. Og fordi Bergen hadde fått flere andre statsbygg, kunne en slik prosess bli skjøvet ut ytterligere.

— Bestemmelsen fra departementet satte oss litt ut. Men prosessen med Statsbygg er startet. Samtidig har vi fått henvendelser fra byrådsleder Monica Mæland, som ber om en avklaring om vi vil benytte trekanttomten. Vi har stor forståelse for at kommunen ikke kan vente i det uendelige med en slik attraktiv tomt. Men kan ennå ikke gi konkrete svar. Vi mener også det haster å komme ut av trange kår, dårlige arrester og varetektsproblemer. Derfor går vi for den løsningen Entra har skissert. De har lovet at det kan skje på tre år å bygge om dagens politihus. Midlertidige lokaler i ombyggingsfasen er ikke noe problem, sier Hansen.

Han forteller at Entras løsning løser de mangeårige, kritikkverdige arrestforholdene, gjør publikumsmottaket betydelig bedre og gir den plassen de ansatte trenger, i alle fall i noen år fremover. Ombyggingen skal ikke gjøre huset høyere enn i dag.

— Økonomisk er også forslaget til å leve med. Og det er en fordel at vi slipper å flytte, sier Hansen.

Visepolitimester John Reidar Nilsen sier at dagens situasjon er frustrerende for de rundt 600 som holder til på hovedpolitistasjonen i Bergen. Og at det blir stadig flere ansatte.

— Men vi må samtidig forholde oss til politiske vedtak. Så langt vet vi bare at Politidirektoratet ser på ombygging som interessant. Og at de har spilt det inn for Justisdepartementet, sier Nilsen.

Hva mener du om saken?

FOR 80-TALLET: - De 25 cellene for drukkenskap og varetekt er laget for 1980-tallets behov. Vi bør ha 60 i dag. Og det er lovpålagt med dagslys. Det finnes ikke her i kjelleren på politihuset, sier ledende arrestforvarer Arne Lien til visepolitimester John Reidar Nilsen. De 24 arrestforvarerne har et lite kontor på deling.
ELIAS DAHL