Politibetjent Kristen Ribe i Agder-politiet sier at Njøten har vært inne til avhør to ganger, og at det gjentatte ganger har vært avtalt nye avhør, men at Njøten har uteblitt eller gitt ulike forklaringer på hvorfor han ikke kan møte.

Senest onsdag i denne uken var det avtalt et avhør med Njøten i Oslo. To etterforskere fra Agder-politiet dro til Oslo for å gjennomføre avhøret, men Njøten møtte ikke opp.

Saken er nå oversendt statsadvokaten i Agder.

Se videointervju med Anne Grethe Fagereng.

Tilstod terror Stian Njøten stod frem i Se og Hør i desember i fjor og fortalte at det var han som stod bak innbrudd og branntilløp i rådmann Ragnar Fagerengs bolig i Kleiva i Fana. Terroren skulle ha blitt utført på ordre fra bakmenn. Ekteparet Ragnar og Anne Grethe Fagereng ble i 1997 dømt i Bergen tingrett for å ha iscenesatt innbrudd og brannforsøk i egen bolig. Ragnar Fagereng ble senere frikjent i lagmannsretten, mens konen ble dømt til 120 dagers fengsel.

Politioverbetjent Ribe sier at det under avhørene med Njøten ikke har fremkommet noe som dokumenterer eller verifiserer Njøtens fremstilling i Se og Hør. Njøten har heller ikke gitt opplysninger om de angivelige bakmennene som han lovet å avsløre.

— Ikke mer å gjøre

Ekteparet Fagereng har også vært avhørt av Agder-politiet i forbindelse med etterforskningen.

– Nå er det ikke mer vi kan gjøre med denne saken, sier Ribe.

– Det er tragisk for Fagereng-ekteparet, men vi har virkelig gjort alt vi har kunnet for å komme til bunns i dette, sier han.

RUNE NIELSEN
KNUT EGIL WANG