TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no Politiførstebetjent Terje Haugland er miljøkoordinator ved Hordaland politidistrikt. Han forteller til Bergens Tidende at "Skarv" fra mai til september er i fast patruljering i fylket. Haugland er en av dem som gjør tjeneste om bord i "Skarv".— Fra 1. mai skal alle fjordgarn med over 35 millimeter maskevidde senkes minst 3 meter ned i sjøen, sier Haugland. Forbud i reservater - Utenfor de fleste elveoser er det fredningssoner. De er skiltet. I Osterfjorden fra Nordhordlandsbrua og innover og i Hardangerfjorden fra Ølve og innover er det ikke lovlig å sette flytegarn, sier han. - I Hordaland er det mange sjøfuglreservater. I disse er det ferdselsforbud i tiden 15. april til 31. juli. Ferdselsforbudet gjelder på land og i en sone på 50 meter ut i sjøen fra det vernete landområdet. Alle reservatene er merket med skilt, sier politiførstebetjenten. - Vi overvåker at alle disse bestemmelsene blir overholdt. Dessuten slår vi til mot ulovlig jakt og annen miljøkriminalitet. "Skarv" blir også brukt ved forlis eller ulykker på sjøen, sier Terje Haugland. Enda en båt Seinere i mai blir det satt inn enda en politibåt i patruljeringen i Bergen og Hordaland politidistrikter. Det er en ny båt, som ennå ikke har fått navn.De som ønsker nærmere detaljer om bestemmelsene for bruk av fiskegarn, kan henvende seg til Terje Haugland eller fylkesmannens miljøvernavdeling.