— Vi har innhentet granskingsrapporten fra kommunen, for å vurdere om vi skal iverksette etterforskning, sier politiinspektør Liv Mette Karlsen i Hordaland politidistrikt.

Det er hun som har besluttet at politiet skal undersøke saken, på bakgrunn av medieoppslagene om TTT-rapporten.

- Agerer på oppslag i media

Politiet henvendte seg til kommunen etter den massive medieomtalen av saken. De har nå fått tilgang til den usladdede versjonen av G-partners granskingsrapport.

  • Vi agerer ofte på oppslag i media, hvis det kan være rimelig grunn til å iverksette etterforskning. Politiet trenger ikke vente på anmeldelse i saker der det er ubetinget offentlig påtale, sier Karlsen.

Ubetinget offentlig påtale vil si at noe er straffbart enten den fornærmede part ønsker å anmelde saken, eller ei.

Hovedregelen er at alle brudd på straffeloven er undergitt offentlig påtale.

Politiinspektøren sier det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta før politiet eventuelt formelt vil åpne etterforskning i saken, og hvilke lovbrudd det eventuelt kan være aktuelt å etterforske.

  • Jeg vil ikke spekulere i pressen om hvilke straffebestemmelser som kan være aktuelle her, sier Karlsen.

Hos kommuneadvokaten

Men anbefalingene fra granskerne i G-partner var klare. De mente at kommunen burde vurdere å anmelde en direktør og en tidligere mellomleder for økonomisk utroskap.

Kommunen har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om de skal følge anbefalingen fra granskerne. Kommuneadvokat Helge Strand foretar nå sine egne juridiske vurderinger av forholdene som G-partner har avdekket.

Etter planen skal han være ferdig med sin innstilling i denne uken. Men en eventuell anmeldelse er det til slutt byrådet som skal fatte vedtak om. Det vil tidligst skje i neste uke.

Den tidligere mellomlederen, som var involvert i anbudsforhandlingene for kommunen, ble avskjediget tidligere i år etter påstander om juks med reiseregninger.

Bergen kommune valgte også å anmelde mannen for dette forholdet.

Mellomledernes advokat, Ivar Hillestad har reagert på at kommunen anmeldte hans klient.

Til BT uttalte Hillestad at kommunen ikke var interessert i ny informasjon om saken. Hillestad opplyste også at hans klient vurderte å forfølge oppsigelsen rettslig.

Politiet vil vente

Politiet har nå lagt etterforskningen av mellomlederen til side. Bakgrunnen er nettopp teleskandalen.

— Vi har lagt den videre etterforskningen av ham på vent på grunn av anbudssaken. Dette må sees i en sammenheng, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Hordaland politidistrikt.

Mellomlederen er mistenkt for bedrageri, mener ikkesiktet.

— Vi har fått over enanmeldelse og en rekke dokumenter fra Bergen kommune med mange opplysninger. Det er antydet fra kommunen at de vil komme tilbake med ytterligereopplysninger og kanskje anmelde flere forhold, sier Fjellstad.

Ingenting vil skje med etterforskningen av mellomlederen før politiet har tatt stilling tilom de vil åpne etterforskning i anbudssaken.

  • Det er ingenting i bedragerisaken som haster i forhold til å hente inn bevis. De fleste mulige bevis er forventelig ikke i den mistenktes besittelse, sier Fjellstad.

Straffbare handlinger

Granskerne i G-partner har selv intervjuet 29 personer i sine undersøkelser av saken. De har også samlet en stor mengde skriftlig dokumentasjon, og sikret elektroniske spor.

Under pressekonferansen da rapporten ble lagt frem, understreket likevel Erling Grimstad i G-partner at deres arbeid ikke var en erstatning for politiets arbeid.

— Det er kun politiet som kan etterforske mulige straffbare handlinger, påpekte Grimstad.

G-partners vurdering var likevel klar på at en kunne mistenke at det var begått straffbare handlinger under anbudsprosessen.

Bør politiet inn i denne saken?