Fredag 16. mai i fjor mottok politiets operasjonssentral nødtelefon om at en kvinne var funnet forkommen utenfor en tunnelåpning på Møhlenpris.

Kvinnen var Katrine Opsanger Ullestad (19), som var meldt savnet samme dag. Men politiet greide ikke å koble opplysningene, og rykket ikke ut. En uke senere ble Sola-jenten funnet død.

Får kritikk, men ikke straff

Politigranskerne i Spesialenheten kom med til dels skarp kritikk av bergenspolitiet, men ville ikke straffe noen etter dødsfallet.

Katrines foreldre klaget avgjørelsen inn til Riksadvokaten. Nå har de fått svar: Riksadvokaten opprettholder kritikken mot politiet, og skriver blant annet at håndteringen av nødmeldingen «var uheldig». Likevel mener ikke Riksadvokaten at politiet gjorde noe straffbart.

— Vi er selvfølgelig skuffet. Vi mener fortsatt at summen av feil, både systemfeil og feil gjort av enkeltpersoner, er så store at det burde medføre straffansvar, sier advokat Morten Haldorsen til bt.no.

Han mener Riksadvokatens svar er for dårlig.

— Det er mye vi ikke har fått svar på. Dessuten mener vi det er feil som Riksadvokaten skriver, at det alltid vil være element av skjønn i slike saker, sier Haldorsen.

Fikk nye rutiner

Etter Katrine-saken ble det laget rutinespørsmål politiet skal stille innringere som varsler om berusede personer – for å avklare om det trengs legetilsyn.

— Disse spørsmålene skal fjerne behovet for skjønn. Så når Riksadvokaten fortsatt snakker om skjønn, er det i beste fall upresist, mener Haldorsen.

Katrine Opsanger Ullestads familie ønsker ikke at enkeltpersoner i politiet skal straffes, men mener Hordaland politidistrikt som helhet burde få en bot. Avgjørelsen fra Riksadvokaten kan imidlertid ikke påklages.

Morten Haldorsen sier familien nå vil vurdere å gå til sivilt søksmål, eller eventuelt reise en privat straffesak.

SCANPIX