— Spørsmålet er om vi nå er i ferd med å rydde veien for piratdrosjene. Hvis de ordinære drosjene blir trengt vekk fra sine vanlige plasser, er piratene der med en gang som en klegg. Da er vi virkelig ute å kjøre, sier sjefen for trafikkavsnittet ved Bergen Sentrum politistasjon, Arvid Ask.

Han har stor forståelse for misnøyen som brer seg i taximiljøet.

— Drosjene får jo ikke opparbeidet seg faste holdeplasser slik som de blir kastet frem og tilbake i sentrum. Der har kommunen en jobb å gjøre, mener Ask.

Politiet har anmodet Bergen kommune om å gjøre en totalvurdering av drosjeholdeplassene i sentrum, med tanke på å få bilene ut på hovedveiene fortest mulig.

— Jeg hadde helst sett at holdeplassen ved Posten ble gjort permanent. Den er svært godt egnet. Lett tilgjengelig for folk, og kjapp å komme til å fra for drosjene, sier Ask.

Byråd for byplanlegging, Nils Arne Johansen, lover at disse argumentene vil bli hørt når status for holdeplassen snart skal gjøres opp. – Vi har registrert at folk søker mer og mer til den holdeplassen. Når bussene får plassen tilbake, vil vi prøve å få til en ny holdeplass for drosjene mellom Telegrafen og Posthuset, sier Johansen.